Kaasupullojen vaatimukset

Kaasupullot on suunniteltava, valmistettava, tarkastettava ja testattava niille määrättyjen standardien mukaisesti. Suomessa kaasupullojen materiaalin on kestettävä vähintään -40 C lämpötilaan saakka.


Suomessa on hyväksytty myös ulkomaisten kaasupullojen käyttö, jos niille on tehty kuljetettavista painelaitteista annetun parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/35/EU mukaisesti vaatimustenmukaisuuden arvioinnit, vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnit, määräaikaistarkastukset ja muut vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi suoritetut toimenpiteet.

 

Muuta aiheeseen liittyvää

Päivitetty 27.12.2016