Onnettomuusraportointi

Jos vaarallisen aineen kuormauksen, kuljetuksen tai purkamisen taikka säiliön sekä irtotavara-ajoneuvon ja -kontin täytön yhteydessä sattuu vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (369/2011, viimeisin muutos 1120/2013) liitteen A kohdassa 1.8.5 tarkoitettu onnettomuus, kuormaajan, täyttäjän, kuljetuksen suorittajan tai vastaanottajan on kunkin toiminnassaan tapahtuneesta onnettomuudesta annettava kuukauden kuluessa onnettomuusilmoitus Tukesiin.


Onnettomuusilmoituslomakkeet löytyvät täältä.

 

 

 

Muuta aiheeseen liittyvää

Päivitetty 19.9.2014