Myynti

 

Ostajat (kuluttajat) luottavat myyjän ammattitaitoon valitessaan kaasulaitetta. Ostaja odottaa myyjältä asiallista ja oikeaa tietoa laitteen turvallisesta käytöstä. Laitteen markkinoinnissa ja myynnissä ei saa antaa harhaanjohtavaa tietoa. Vähittäismyyjän on osaltaan huolehdittava siitä, että markkinoille pääsee vain turvallisia ja määräysten mukaisia laitteita.

 

Kaasulaitteita myyvät liikkeet luovuttavat laitteita kuluttajien käyttöön. Myös vähittäiskauppiailla on vastuuta laitteen turvallisuudesta.

 

Tukes varmistaa markkinavalvonnan avulla, että myynnissä olevat kaasulaitteet ovat kaasulaiteasetuksen vaatimusten mukaisia. Tärkeää on myös tiedon välittäminen vähittäiskauppiaille, jotta voidaan etukäteen välttää esimerkiksi väärinymmärtämisestä johtuvat määräystenvastaisuudet.

 

Materiaalia

Muuta aiheeseen liittyvää