Myynti

Ostajat (kuluttajat) luottavat myyjän ammattitaitoon valitessaan kaasulaitetta. Ostaja odottaa myyjältä asiallista ja oikeaa tietoa laitteen turvallisesta käytöstä. Laitteen markkinoinnissa ja myynnissä ei saa antaa harhaanjohtavaa tietoa. Vähittäismyyjän on osaltaan huolehdittava siitä, että markkinoille pääsee vain turvallisia ja määräysten mukaisia laitteita.

 

Kaasulaitteita myyvät liikkeet luovuttavat laitteita kuluttajien käyttöön. Myös vähittäiskauppiailla on vastuuta laitteen turvallisuudesta.

 

Uusi EU:n kaasulaiteasetus (2016/426/EU) tulee sovellettavaksi 21.4.2018 alkaen. Sen jälkeen EU:n ja Suomen markkinoille saa saattaa vain uuden EU:n kaasulaiteasetuksen vaatimukset täyttäviä kaasulaitteita. Niihin kaasulaitteisiin jotka on saatettu markkinoille ennen 21.4.2018 sovelletaan aiempaa lainsäädäntöä. Tutustu uuteen EU:n kaasulaiteasetukseen tästä. Lisätietoja siirtymisestä kaasulaitedirektiivistä uuteen kaasulaiteasetukseen saa komission verkkosivuilta.

 

Tukes varmistaa markkinavalvonnan avulla, että myynnissä olevat kaasulaitteet ovat kaasulaiteasetuksen vaatimusten mukaisia. Tärkeää on myös tiedon välittäminen vähittäiskauppiaille, jotta voidaan etukäteen välttää esimerkiksi väärinymmärtämisestä johtuvat määräystenvastaisuudet.

Materiaalia

Muuta aiheeseen liittyvää

Päivitetty 20.4.2018