Maahantuonti

 

Kaasulaitteiden maahantuojaa koskevat samat vaatimukset kuin muidenkin ns. uuden lähestymistavan mukaisten direktiivien alaisten tuotteiden maahantuojia. Maahantuojan on noudatettava huolellisuutta, jotta markkinoille ei saatettaisi sellaisia tuotteita, jotka ovat selvästi vaatimusten vastaisia. Maahantuojan on esimerkiksi tiedettävä, mitkä tuotteet on varustettava CE-merkinnällä ja mitkä ovat käyttöohjeita koskevat kielivaatimukset. Maahantuojan tulee varmistaa, että tuote on tarkoitettu Suomen markkinoille (ks. edellä maakohtaiset vaatimukset).

 

Kaasulaitteiden maahantuojina voivat olla kauppaketjujen oma hankintaorganisaatio, tukkuliikkeet tai itse vähittäismyyntiliike. Vastuu sitä, että markkinoille tuotavat kaasulaitteet ovat turvallisia ja määräysten mukaisia on myös maahantuojalla.

 

Tukes opastaa maahantuojia tuotteiden vaatimusten mukaisuuden varmistamisessa ennen niiden asettamista Suomen markkinoille.

 

Materiaalia

Muuta aiheeseen liittyvää