Käyttö, huolto ja käytöstä poisto

 

Kaasulaitteen käyttäjän on käytettävä ja hoidettava laitetta valmistajan asennus- ja käyttöohjeiden mukaisesti. Kotitalouslaitteiden osalta laitteiden hyvä hoito tarkoittaa myös tarvittavien kaasuasennusten säännöllistä omatoimista tarkastamista.

 

Tyypillisiä nestekaasun käyttölaitteita ovat liedet, jääkaapit, grillit ja lämmittimet. Useimmiten näiden laitteiden käyttö liittyy vapaa-aikaan kuten käyttö kesämökeillä, matkailuajoneuvoissa tai veneissä. Kuluttajalle on tärkeää saada luotettavaa tietoa nestekaasun turvallisesta käytöstä.

 

Käytöstä poisto on laitteen elinkaaren viimeinen vaihe. Lopullisesti käytöstä poistettua laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi uudelleen. Tällöin laite toimitetaan romutettavaksi, tarkempia ohjeita saa kunnan jätehuollosta. Vanhoja, jo kerran käytöstä poistettuja laitteita, on kuitenkin myös myytävänä. Näiden laitteiden käyttöikä jatkuu edelleen, jos laitteet ovat käyttökuntoisia. Käytöstä poistettavat tai tarpeettomat kaasupullot toimitetaan kierrätykseen esimerkiksi huoltoasemien kautta. Tukes voi myös suositella luopumista vanhojen laitteiden käytöstä, jos laitteet eivät selvästi enää vastaa nykyistä turvallisuustasoa. Tällaisia laitteita voivat olla esimerkiksi yli 20 vuotta vanhat kaasuliedet. Kaasuliesissä ei 70-luvulla ollut turvalaitteena liekinvarmistimia.

 

Tukesin tehtävänä on neuvonta- ja valistustyön avulla edistää nestekaasun käyttöturvallisuutta kuluttajien yksityiskäytössä. Kaasun käytön turvallisuudesta antavat valistusta myös paloviranomaiset, alan liitot ja hyväksytyt huoltoliikkeet.  Tukes käsittelee kaasulaitteiden käyttäjiltä saatavia ilmoituksia ja epäilyjä (reklamaatiot). Reklamaatioista sekä onnettomuuksista ja läheltä piti –tilanteista saatavaa tietoa voidaan hyödyntää kaasulaitteiden markkinavalvonnassa. Laitteiden käyttökokemuksista saatujen tietojen avulla voidaan markkinavalvontaa kohdistaa vastaaviin uusiin laitteisiin ja antaa tarvittaessa ohjeita laitteiden käyttöturvallisuuden säilyttämiseksi.

 

 

Materiaalia

Muuta aiheeseen liittyvää