Asennus ja käyttöönotto

 

Kuluttajien yksityiskäyttöön tarkoitetut kaasulaitteet ovat käyttövalmiita. Käytön edellytyksenä on kuitenkin, että laitteiden liittämisessä kaasupulloon noudatetaan kansallisen lainsäädännön asennusvaatimuksia. Kaasulaitteiden asennuksessa ja käyttöönotossa on myös noudatettava valmistajan ohjeita, jotka on esitetty laitteen käyttö- ja asennusohjeessa. Kiinteitä asennuksia saavat tehdä ainoastaan Tukesin hyväksymät kaasuasennusliikkeet.

 

Nestekaasun käyttö- ja käsittelylaitteiston asentamista ja huoltamista saa suorittaa vain hyväksytty kaasuasennusliike silloin, kun kyseessä on kiinteä asennus. Nestekaasuputkistoja (ei niihin liitettyjä käyttölaitteistoja) saa asentaa ja huoltaa myös toiminnanharjoittaja, jonka tekniset toimintaedellytykset putkistojen osalta on painelaitteita koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti arvioitu riittäviksi. Öljylämmityslaitteiston nestekaasulla toimivat sytytyslaitteet ja niihin liitetyt pullot saa asentaa ja huoltaa myös toiminnanharjoittaja, jolla on öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huolto-oikeus.

 

Tukes voi yhteistyössä asennus- ja huoltoliikkeiden kanssa saada tietoa kaasulaitteiden asennus- ja huoltotoiminnan yhteydessä havaituista turvallisuuspuutteista tai määräystenvastaisuuksista. Yhteistyöllä on myös merkitystä kaasulaitteiden käyttöturvallisuuden edistämisessä, sillä asennus- ja huoltoliikkeet antavat myös neuvoja laitteiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Kuluttajat tarvitsevat neuvontaa, sillä vaikka yksittäiset laitteet ovatkin vaatimustenmukaisia, muodostuu turvallisuus lopulta kuitenkin laitteiden (ml. kaasuletkut ja paineensäätimet) oikeasta valinnasta tiettyyn käyttötarkoitukseen sekä huolellisesti toteutetusta asennuksesta ja jatkuvasta laitteiden kunnon ylläpidosta.

 

Materiaalia

Muuta aiheeseen liittyvää