Vaaran ja räjähdysvaaran arviointi

 

Vaaran arviointi tehdään erillisille suurille käyttökohteille. Erillisellä suurella käyttökohteella tarkoitetaan kohdetta, jossa käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on vähintään 6 megawattia.


Vaaran arvioinnissa tulee olla kuvaus maakaasun käyttöön ja käsittelyyn liittyvistä vaaralähteistä, kuvaus tyypillisistä vaaratilanteista ja niiden seurauksista, suunnitelma siitä, miten varaudutaan vaaratilanteen ehkäisemiseen sekä normaaleissa että poikkeavissa käyttötilanteissa ja -olosuhteissa.


Räjähdyssuojausasiakirja

Toiminnanharjoittajan on arvioitava laitteiston räjähdysvaara ennen sen käyttöönottoa. Jos arviointi osoittaa, että kohteessa voi esiintyä räjähdysvaara, toiminnanharjoittajan on laadittava räjähdyssuojausasiakirja.


Räjähdyssuojausasiakirjassa tulee olla räjähdysvaaran arvioinnin tulokset, tekniset ja organisatoriset suojaustoimenpiteet ja räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu.

 

Muualla verkossa

Päivitetty 28.2.2012