Lupa-asiat

 

Pienimpiä käyttökohteita lukuun ottamatta maakaasuputkiston rakentaminen sekä maakaasun varastointi vaatii Tukesin myöntämän rakentamisluvan. Lupamenettelyllä pyritään varmistamaan maakaasulaitteistojen turvallinen sijoitus, vaatimustenmukaisuus, rakentaminen ja varustelu sekä ulkopuolisen toiminnan huomioon ottaminen. Lupahakemuskaavake löytyy täältä.


Rakentamista ja asentamista saavat tehdä vain ammattitaitoiset ja Tukesin hyväksymät muovisten kaasuputkistojen asennusliikkeet.  


Rakentamista ja asennustöitä tekevät toiminnanharjoittajat vastaavat siitä, että tehty maakaasuputkisto on säännösten vaatimusten mukainen.


Rakentamislupaa vaatineet kohteet tarkastaa riippumaton kolmas osa-puoli eli hyväksytty tarkastuslaitos. Tarkastuksella varmistetaan puolueettomasti maakaasuputkiston oikea sijoitus, varustelu sekä käyttövalmius. Käytön aikana laitteistot tarkastetaan kahdeksan vuoden määrävälein.

 

Muualla verkossa

Päivitetty 15.1.2018