Käytön valvonta

 

Siirto-, jakelu- ja käyttöputkistoille (lukuun ottamatta pieniä kohteita), tankkausasemille sekä maakaasun varastoinnille vaaditaan käytöstä vastaava asiantunteva henkilö eli käytön valvoja. Käytön valvojien tulee osoittaa säännöstuntemus Tukesin järjestämässä käytön valvojan tutkinnossa.


Toiminnanharjoittajan tulee nimetä pätevyyden omaava henkilö käytön valvojaksi sekä ilmoittaa nimeämisestä Tukesille. Lomake löytyy täältä.

 

Käyttö ja kunnossapito

Käytön valvojan tulee huolehtia siitä, että maakaasuputkistolle tehdään käytön aikana käytönaikaisia  tarkastuksia, valvontaa, huoltoa ja kunnossapitoa koskevat toimenpiteet.


Korjaus- ja muutostyöt tulee tehdä suunnitellusti ja käyttäen hyväksyttyjä liikkeitä.


Toimenpiteet tulee dokumentoida valvontakirjaan.

 

Muualla verkossa

Päivitetty 10.11.2015