Säännökset, standardit, ohjeet

 

Maakaasuasetus (551/2009) antaa kaikki perusvaatimukset rakentamiselle, asentamiselle, tarkastamiselle, käytölle ja käytön valvonnalle sekä toimenpiteille mahdollisissa vaurio- ja onnettomuustilanteissa.


Standardisointi kattaa lähes kokonaan maakaasutoiminnan ja standardit on julkaistu SFS-EN-standardeina. Tukes julkaisee vuosittain luettelon niistä standardeista joiden katsotaan täyttävän lainsäädännön vaatimukset.


Tukes on antanut ohjeen maakaasuasetuksen soveltamisesta (Tukes-ohje 7/2015). Ohjeella selkeytetään maakaasuasetuksen soveltamista.


Käytännön toimintaan liittyvää ohjeistusta on saatavissa alan julkaisemasta käsikirjasta. Käsikirjassa käsitellään perusteellisesti maakaasutekniikkaan liittyviä kysymyksiä.

 

Muualla verkossa

Päivitetty 14.12.2016