Lainsäädäntötulkintoja

 

Kemikaaliturvallisuussäädökset

 

  • Seveso III -direktiivi (2012/18/EU)
  • Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)
  • Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015)
  • Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012)
  • Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista (858/2012)
  • Asetus vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista (59/1999), luku 8 (Varastosäiliöt ja putkistot)

 

 Katso myös Hyödyllisiä linkkejä kemikaalilaitoksille -sivu.

 

Päivitetty 29.2.2016