Toiminnan lopettaminen tai keskeyttäminen

 

Toiminnan lopettamisesta (kokonaan tai osittain) on tehtävä ilmoitus Tukesille. Lopetetun laitoksen tai käytöstä poistetun osan rakenteet ja alueet puhdistetaan siten, ettei niistä voi aiheutua vahinkoja. Ilmoituksen perusteella Tukes kumoaa toiminnalle myönnetyt luvat.

 

Myös toiminnan  keskeyttämisestä vuotta pidemmäksi ajaksi on ilmoitettava Tukesille. Keskeyttämisen ajaksi toiminta tulee saattaa turvalliseen tilaan. Uudelleen käyttöönotosta tulee tehdä ilmoitus Tukesille hyvissä ajoin ennen suunniteltua käyttöönottoa. Ilmoituksen perusteella asetetaan mahdolliset ehdot toiminnan turvalliselle käyttöönotolle. Käyttöönotto voi edellyttää Tukesin tarkastusta.

 

 

Päivitetty 29.2.2016