Vanhat pätevyysluokat

Vanhojen pätevyysluokkien vastaavuus nykyisiin


Liikkeen toiminta-ala

Vanha pätevyysluokka

Uusi pätevyysluokka

Kaasuasennusliike

A (laaja)

Akaasu
Nestekaasulaitteistojen asennus- ja huoltotyöt

 

Maakaasun käyttöputkiston ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt

C (rajoitettu)

Ckaasu

Nestekaasulaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 1200 kW

 

Maakaasun käyttöputkistojen ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 1200 kW

P (pienasennukset)

Pkaasu

Nestekaasulaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 70 kW

 

Maakaasun käyttöputkistojen ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 70 kW

 

Auton moottorin muuntamiseen liittyvät asennukset, kun käyttövoimaksi tulee neste- tai maakaasu

Öljylämmityslaitteistojen asennusliike

Y (yleispätevyys)

Aöljy

Öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotyöt

K (kevytöljypätevyys)

Cöljy

Öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 1200 kW

 

Pöljy

Kevytöljylaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen polttoaineteho on enintään 70 kW

Öljysäiliöiden tarkastusliike

Määräaikaistarkastustoiminta

T

Maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastus