Hyväksyttyjen liikkeiden pätevyysluokat


Luokka A
kaasu ja öljy

 
Akaasu Nestekaasulaitteistojen asennus- ja huoltotyöt


Maakaasun käyttöputkiston ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt 

Aöljy

Öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotyöt

 

Luokka C
kaasu ja öljy
 

Ckaasu

Nestekaasulaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 1200 kW

Maakaasun käyttöputkistojen ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 1200 kW

Cöljy

Öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 1200 kW

Luokka P kaasu ja öljy
 
 Pkaasu Nestekaasulaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 70 kW
 

Maakaasun käyttöputkistojen ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 70 kW 

Auton moottorin muuntamiseen liittyvät asennukset, kun käyttövoimaksi tulee neste- tai maakaasu

 Pöljy Kevytöljylaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen polttoaineteho on enintään 70 kW
Öljysäiliöiden tarkastusliike T Maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastus