Vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset

Vastuuhenkilöltä edellytetään vastuuhenkilön pätevyyskokeen suorittamista. Lämmitysenergia Yhdistys ry myöntää vastuuhenkilön pätevyystodistuksen pätevyyskokeen ja vaaditun koulutuksen sekä työkokemuksen perusteella. Lisätietoja www.ley.fi

 

Koulutus- ja työkokemusvaatimukset

 

Luokka A

jokin seuraavista
vaihtoehdoista

Teknillisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu soveltuva tutkinto ja
vähintään kahden vuoden työkokemus kaasualalta tai öljylämmitysalalta.

Soveltuva erikoisammattitutkinto tai ammattitutkinto ja
vähintään kahden vuoden työkokemus kaasuasennuksista tai öljylämmityslaitteistoasennuksista.

Soveltuva ammatillinen perustutkinto ja
vähintään viiden vuoden työkokemus kaasuasennuksista tai öljylämmityslaitteistoasetuksista.

Luokka C

jokin seuraavista
vaihtoehdoista

Teknillisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu soveltuva tutkinto ja
vähintään yhden vuoden työkokemus kaasualalta tai öljylämmitysalalta.

Soveltuva erikoisammattitutkinto tai ammattitutkinto ja
vähintään yhden vuoden työkokemus kaasuasennuksista tai öljylämmityslaitteistoasennuksista.

Soveltuva ammatillinen perustutkinto ja
vähintään kahden vuoden työkokemus kaasuasennuksista tai öljylämmityslaitteistoasetuksista.

Vähintään viiden vuoden työkokemus kaasuasennuksista tai öljylämmityslaitteistoasennuksista.
Luokka P Yhden vuoden työkokemus kaasuasennuksista tai öljylämmityslaitteistoasennuksista tai vastaavista asennuksista.
Luokka T

toinen seuraavista vaihtoehdoista

Soveltuva ammatillinen perustutkinto sekä
yhden vuoden työkokemus öljylämmityslaitteistoista tai kemikaalisäiliöistä.

Kahden vuoden työkokemus öljylämmityslaitteistoista tai kemikaalisäiliöistä.