Kemikaalien vähittäismyynti

Kemikaalien vähittäismyynnille on asetettu erityismääräyksiä kemikaalien vähittäismyynnistä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (644/2013).

 

Erityismääräykset koskevat myrkyllisten kemikaalien säilyttämistä myyntiä varten, luovuttamisen edellytyksiä ja luovuttamista apteekista sekä kemikaalin luovuttamisesta kieltäytymistä. Myrkyllisellä kemikaalilla tarkoitetaan väistyvän lainsäädännön mukaisesti myrkylliseksi tai erittäin myrkylliseksi luokiteltua kemikaalia sekä CLP-asetuksen mukaisesti välittömästi myrkylliseksi kategoriaan 1-3 luokiteltua kemikaalia.

 

Vähittäismyyntiasetuksessa säädetään muun muassa, että

 

  • myrkyllinen kemikaali tulee vähittäismyymälässä tai sen varastossa säilyttää lukitussa tilassa. Velvoite ei kuitenkaan koske muita polttoaineita kuin metanolipitoista polttoainetta.
  • myrkyllistä kemikaalia saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle henkilölle, lukuun ottamatta polttoainetta, jota saa luovuttaa iästä riippumatta. Metanolipitoista moottoripolttoainetta, saa kuitenkin luovuttaa alle 18-vuotiaalle henkilölle vain holhoojan kirjallisella suostumuksella.
  • luovutettaessa myrkyllistä kemikaalia apteekista vastaanottajan tulee ilmoittaa erillisellä lomakkeella henkilötietonsa ja osoitteensa, kemikaalin nimi ja määrä sekä kemikaalin käyttötarkoitus. Kemikaalin vastaanottajan on todistettava henkilöllisyytensä sekä päivättävä ja allekirjoitettava lomake. Apteekin tulee säilyttää lomake viisi vuotta.
  • kemikaalia ei saa luovuttaa, jos on syytä epäillä, että sitä aiotaan hankkia ilmeisesti päihtymistarkoitukseen tai muutoin käyttää väärin siten, että käytöstä voi aiheutua erityistä vaaraa terveydelle.Muualla verkossa

Päivitetty 23.3.2015