Tuote-VOC-valvonta

Tuote-VOC-asetuksen määräysten toteutumista valvovat ympäristösuojelulain 22 §:n mukaiset valvontaviranomaiset eli Elinkeino,- liikenne ja ympäristökeskukset sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset. Tukes vastaa valvonnan järjestämisestä ja laatii valvontaohjelman, jolla seurataan asetuksen noudattamista. Tarvittaessa tehdään myös tarkastuskäyntejä.

 

Tuote-VOC-valvontaohjelma (pdf)

 

Toiminnanharjoittajat toimittavat Tukesille vuosittain maaliskuun loppuun mennessä tuote-VOC-asetuksen alaisten valmisteiden valmistus-, maahantuonti-, vienti- ja myyntimäärätiedot. Määrätiedot toimitetaan sähköisesti oheisella sähköisellä tietojenkeruulomakkeella. Lomake löytyy myös www.yrityssuomi.fi -sivustolta.

 

Muualla verkossa

Päivitetty 23.3.2015