Kasvinsuojeluaineiden valvonta

Suomessa saa myydä ja käyttää ainoastaan kyseiseen käyttötarkoitukseen hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita. Kasvinsuojeluaineiden turvallisen käytön edellytyksenä on, että niin niiden kaupassa, markkinoinnissa kuin käytössäkin noudatetaan kasvinsuojeluaineista annettua lakia. Tukes valvoo tämän lain velvoitteiden noudattamista ja siten varmistaa kasvinsuojeluaineiden turvallista käyttöä. Osan käytännön tarkastuksista suorittavat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Tukesin ohjeistuksen mukaisesti.

 

Kasvinsuojeluaineista annetun lain velvoitteiden noudattamista valvotaan Tukesissa sekä kasvinsuojeluaineista annetun lain että maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain perusteella. Maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain mukainen valvonta, eli kasvinsuojeluaineiden täydentävien ehtojen valvonta, koskee vain tiettyjä maataloustukia hakeneita viljelijöitä. Sen valvottavat vaatimukset ovat kuitenkin niin sanottuja lakisääteisiä hoitovaatimuksia, joita kaikkien toimijoiden on noudatettava tuensaannista riippumatta. Maataloustukea hakeneiden viljelijöiden lisäksi kasvinsuojeluaineista annetun lain velvoitteet koskevat muun muassa kasvinsuojeluaineita käyttäviä kiinteistöyrityksiä ja viheraluetyöntekijöitä sekä kasvinsuojeluaineiden maahantuojia ja vähittäismyymälöitä.

 

Kasvinsuojeluaineiden valvontaa tehdään tarvittaessa kaikille kasvinsuojeluaineiden käyttäjille, myyjille ja kasvinsuojeluvalmisteille. Tukesissa kasvinsuojeluaineiden valvontaa kohdennetaan erityisesti niille toimijoille ja niihin valmisteisiin, joiden puutteista aiheutuu korkein riski ihmisten ja eläinten terveydelle sekä ympäristölle.

Materiaalia

Muualla verkossa