Pesuaineiden merkintävaatimukset

Pesuaineita koskevista merkintävaatimuksista on säädetty pesuaineasetuksen 11 artiklassa ja liitteessä VII.

 

Kuluttajille tarkoitetut pesuaineet

Kuluttajakäyttöön tarkoitetuissa pesuainepakkauksissa tulee olla seuraavat merkinnät:

 • tuotteen nimi ja kauppanimi
 • vastuuyrityksen nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti
 • sisältöä koskevat tiedot
 • verkkosivun osoite, josta kuluttajille tarkoitettu ainesosaluettelo on saatavilla
 • annosteluohjeet pyykinpesuaineille ja konetiskiaineille
 • muut tarpeelliset ohjeet käytöstä ja erityisistä varotoimista

 

Sisältöä koskevat tiedot pesuainepakkauksessa

 • Ilmoitetaan pesuaineasetuksen liitteessä VII kohdassa A luetellut ainesosat, kun ainesosan pitoisuus on yli 0,2 painoprosenttia, kuten
  • fosfaatit ja fosfonaatit,
  • anioniset, kationiset ja amfoteeriset pinta-aktiiviset aineet,
  • happi- ja klooripohjaiset valkaisuaineet,
  • EDTA ja nitriloetikkahappo (NTA) ja niiden suolat,
  • nitriloetikkahappo (NTA) ja sen suolat,
  • fenolit ja halogenoidut fenolit,
  • paradiklooribentseeni,
  • aromaattiset, alifaattiset ja halogenoidut hiilivedyt,
  • saippua, zeoliitit ja polykarboksylaatit,

  käyttäen seuraavia painoprosenttialueita:

  • < 5%,
  • ≥ 5% mutta < 15 %,
  • ≥ 15% mutta < 30 %,
  • ≥ 30 %.  
 • Merkitään pitoisuudesta riippumatta, jos pesuaine sisältää entsyymejä, desinfiointiaineita, optisia kirkasteita ja hajusteita (esim. "Sisältää entsyymejä ja hajusteita").
 • Yleisimmät kosketusallergiaa aiheuttavat hajusteainesosat merkitään pakkauksiin erikseen INCI-nimillä (International Nomenclature on Cosmetic Ingredients), jos niitä on tuotteessa yli 0,01 painoprosenttia.
 • Säilöntäaineet ilmoitetaan pitoisuudesta huolimatta INCI-nimillä.

 

Ainesosaluettelo

Valmistajien on julkaistava verkkosivuilla ainesosaluettelo ja tämän verkkosivun osoite on annettava pesuainepakkauksessa. Ainesosat ilmoitetaan luettelossa ensisijaisesti INCI-nimillä. Hajusteet ilmoitetaan yhtenä ryhmänä sanalla ”hajusteita” ja väriaineet sanalla ”väriaineita”. Yleisimmät kosketusallergian aiheuttajat ilmoitetaan kuitenkin INCI-nimillä, jos niitä on tuotteessa yli 0,01 prosenttia. Verkkosivulla tulee olla linkki komission verkkosivulle, jossa on listattu INCI-nimet ja niitä vastaavat CAS-numerot. Lisäksi valmistajan tulee pyynnöstä toimittaa viipymättä tarkempi ainesosaluettelo lääkintähenkilöstölle.

 

Annosteluohjeet

Pyykinpesuainepakkauksiin merkitään annosteluohjeet tavallisen pesukoneen pyykkimäärää kohti pehmeälle, keskikovalle ja kovalle vedelle sekä tieto siitä, kuinka monta koneellista "tavanomaisen likaista" pyykkiä pakkauksen sisältämällä pesuaineella voi pestä keskikovassa vedessä (pesukertojen määrä). Suomessa vesi on yleensä pehmeää, minkä vuoksi pyykinpesuainepakkauksissa on usein annettu pesukertojen määrä myös pehmeälle vedelle. Konetiskiainepakkauksissa tulee ilmoittaa normaaliannostus varsinaiselle pesuohjelmalle ja tavanomaisesti likaantuneille astioille.

 

Ammattikäyttöön tarkoitetut pesuaineet

Vain ammattikäyttöön tarkoitettujen pesuaineiden osalta merkintävaatimukset ovat vähäisemmät. Sisältöä ja käyttöä koskevat tiedot annetaan käyttöturvallisuustiedotteessa tai muussa vastaavassa teknisessä tiedotteessa.

 

Muusta lainsäädännöstä tulevat merkintävaatimukset

Lisäksi pesuaineita koskevat kemikaalilainsäädännön mukaiset merkinnät. Mikäli pesuaine tulee luokitelluksi CLP-asetuksen (EU-asetus N:o 1272/2008) mukaisesti vaaralliseksi, tulee se merkitä tämän mukaisesti. Myös luokittelemattomalle pesuaineelle voi tulla erityismerkintävaatimuksia CLP-asetuksesta. Myös erityislainsäädännöstä voi tulla lisämerkintävaatimuksia, esim. biosidiasetuksesta.

 

Esimerkki pesuaineen merkinnöistä

 

Pesuaineiden irtomyynti

Päivitetty 30.6.2016