Hiusvärien merkintävaatimukset

Monet hiusten värjäykseen käytettävistä aineista voivat aiheuttaa mm. kosketusallergiaa. Ns. voimakkaasti herkistäväksi katsottujen aineiden (mm. p-phenyleenidiamiini, tolueeni-2,5-diamiini, resorsinoli) käytöstä hiusvärissä tulee varoittaa tuotteiden pakkauksissa.  Marraskuun 2011 alusta lähtien merkintävaatimuksia on tiukennettu. Merkinnän yhteydessä tulee lisäksi olla varoituskolmio, jotta merkintä kiinnittää kuluttajien huomion.


Hiusvärejä, joissa ei ole uusia merkintöjä, ei ole enää saanut valmistaa tai maahantuoda ETA-alueelle 1.11.2011 alkaen. Kuluttajille merkintöjen muutos näkyy viimeistään 1.11.2012. Tällöin kuluttajille ei saa enää myydä tai luovuttaa tuotteita, joiden pakkausmerkinnät eivät täytä uusia vaatimuksia.


Pakkauksesta tulee käydä ilmi seuraavat  asiat:

 • Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia yliherkkyysreaktioita.
 • Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
 • Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille.
 • Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa lisätä allergiariskiä.
 • Älä värjää hiuksiasi, jos    
  • kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi on herkkä, ärtynyt tai vahingoittunut
  • olet aiemmin saanut oireita hiusten värjäämisestä
  • olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta mustasta hennatatuoinnista.
 • Tiettyjä hiusväriaineita sisältävissä hiusväreissä edellytetään lisäksi merkintää ”Ei  saa käyttää silmäripsien eikä  kulmakarvojen värjäykseen”

 

Uusissa merkinnöissä suositellaan, etteivät tuotetta käyttäisi alle 16-vuotiaat. Yhä nuoremmat aloittavat hiusten värjäämisen, mikä  altistaa voimakkaasti herkistäville aineille ja voi sitä kautta lisätä riskiä allergisille reaktioille.

 

 • Uusi varoitusmerkintä tulee voimaan asteittain. Siirtymäaikana kauppojen hyllyillä saattaa siis olla tuotteita kahdenlaisilla merkinnöillä. On tärkeää huomata, että tuotteisiin liittyvät riskit ovat silti  samoja. Joihinkin hiusväreihin tulee jatkossa ohjeet myös sekoitussuhteesta.
 • Lisäksi joihinkin ammattikäyttöön tarkoitettuihin hiusväreihin tulee jatkossa maininta, että kampaajien on käytettävä suojakäsineitä asiakkaiden hiusten värjäyksessä.
 • Tukes suosittaa myymälähenkilökuntaa kiinnittämään huomioita niiden hiusvärituotteiden kauppaan, joissa edellytetään ikärajoitusmerkintää.

 

Lainsäädäntömuutos perustuu EU:n kosmetiikkadirektiivin (76/768/ETY) muutoksiin, jotka on Suomessa täytäntöönpantu työ- ja elinkeinoministeriön asetuksilla  346/2010, 728/2010 ja 13/2012 KTM:n asetuksen (75/2005) muuttamiseksi.

 

 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kanta on, ettei hiusvärejä ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille, eikä hiusten värjäyksiä tulisi tehdä alle 16-vuotiaille.

 

Hiusvärien aiheuttamat allergiat ovat viime vuosina lisääntyneet. Kosmetiikkalainsäädäntöä onkin viime aikoina kehitetty siten, että tiettyihin hiusvärituotteisiin, joissa on herkistäviksi luokiteltavia väriaineita, vaaditaan nykyään pakollinen varoitusmerkintä kuluttajien suojelemiseksi, mm. ”Ei tarkoitettu alle 16-vuotiaalle”. Merkinnällä halutaan suojella kuluttajia ja erityisesti nuoria.  Väriaineet voivat aiheuttaa joillekin kuluttajille mm. viivästynyttä kosketusallergiaa.

 

Hiusvärien ikärajaa ja muita pakkausmerkintöjä on noudatettava erityisesti sellaisten hiusvärien käytön osalta kampaamopalveluissa, joissa on herkistäviksi luokiteltavia väriaineita (tuotteet, jotka edellyttävät merkintää "Ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaalle"). Täyttääkseen kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) mukaisen huolellisuusvelvollisuutensa toiminnanharjoittaja ei voi värjätä tällaisilla hiusväreillä alle 16-vuotiaiden hiuksia.

 

Ala itse suosittaa, ettei alle 16-vuotiaiden hiuksia värjättäisi: 
Teknokemian Yhdistys www.teknokemia.fi

Teknokemian Yhdistyksen tiedote 5.12.2012

 

 

 

 

Muualla verkossa

Kosmetiikkalainsäädäntö

 • Kosmetiikka-asetus (EY) N:o 1223/2009 (uusin konsolidoitu versio 25.12.2017)
 • Laki kosmeettisista valmisteista 492/2013
 • Komission asetus (EU) N:o 344/2013 liitteiden II, III, V ja VI muuttamisesta
 • Komission asetus (EU) N:o 483/2013 liitteen III muuttamisesta
 • Komission asetus (EU) N:o 658/2013 liitteiden II ja III muuttamisesta
 • Komission asetus (EU) N:o 1197/2013 liitteen III muuttamisesta
 • Komission asetus (EU) N:o 358/2014 liitteiden II ja V muuttamisesta
 • Komission asetus (EU) N:o 866/2014 liitteiden III, V, ja VI muuttamisesta
 • Komission asetus (EU) N:o 1003/2014 liitteen V muuttamisesta
 • Komission asetus (EU) N:o 1004/2014 liitteen V muuttamisesta
 • Komission asetus (EU) 2015/1190 liitteen III muuttamisesta
 • Komission asetus (EU) 2015/1298 liitteiden II ja VI muuttamisesta
 • Komission asetus (EU) 2016/314 liitteen III muuttamisesta
 • Komission asetus (EU) 2016/621 liitteen VI muuttamisesta
 • Komission asetus (EU) 2016/622 liitteen III muuttamisesta
 • Komission asetus (EU) 2016/1120 liitteen IV muuttamisesta
 • Komission asetus (EU) 2016/1121 liitteen V muuttamisesta
 • Komission asetus (EU) 2016/1143 liitteen IV muuttamisesta
 • Komission asetus (EU) 2016/1198 liitteen V muuttamisesta
 • Komission asetus (EU) 2017/237 liitteen III muuttamisesta
 • Komission asetus (EU) 2017/238 liitteen VI muuttamisesta
 • Komission asetus (EU) 2017/1224 liitteen V muuttamisesta
 • Komission asetus (EU) 2017/1410 liitteiden II ja III muuttamisesta
 • Komission asetus (EU) 2017/1413 liitteen IV muuttamisesta
 • Komission asetus (EU) 2017/2228 liitteen III muuttamisesta

 

HUOM. Jos kosmetiikka-asetukseen tehtyjä muutoksia ei ole ennätetty päivittää ylle, linkki alkuperäiseen kosmetiikka-asetustekstiin, kaikki asetusmuutokset ja ajankohtaisin kosmetiikka-asetuksen konsolidoitu versio on saatavilla: EUR-Lex

 

 

Kosmeettisten valmisteiden ilmoitusportaali (CPNP)

 

Kosmeettisten valmisteiden väittämät

 

Turvallisuusselvitys

 • Komission täytäntöönpanopäätös 2013/674/EU Kosmetiikka-asetuksen liitettä I "Kosmeettisen valmisteen turvallisuusselvitys" koskevista ohjeista
 • The SCCS's notes of guidance for the testing of cosmetic substances and their safety evaluation, 9th revision SCCS/1501/15

 

CMR-aineet (syöpävaarallisest, sukusolujen perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset aineet) 

 

Muita kosmetiikkaan liittyviä linkkejä

Päivitetty 2.10.2017