Uudet varoitusmerkit

Väistyvän lainsäädännön mukaiset oranssimustat varoitusmerkit korvataan uusilla CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisilla puna-valkomustilla merkeillä siirtymäaikojen puitteissa.


Uusissa varoitusmerkeissä on oltava musta symboli valkoisella taustalla sekä punainen kehys, joka on riittävän leveä ollakseen selkeästi näkyvä. Varoitusmerkin muodosta, väristä ja koosta on säädetty CLP-asetuksen liitteen I jaksossa 1.2.1.

 

Alla on esitelty uudet varoitusmerkit sekä esimerkkejä vaaroista, joista ne varoittavat. Uusilla varoitusmerkeillä ei ole nimiä. Kullakin varoitusmerkillä on oma GHS-koodi, jota käytetään siihen viitattaessa. Lisätietoa varoitusmerkkien GHS-koodeista sekä varoitusmerkkeihin liittyvistä vaaraluokista ja -kategorioista löytyy kemikaalineuvonnan sivuilta.      

 

Räjähtävä  Syttyvä
Räjähtävä
Painokelpoinen kuva (tiff-tiedosto)
Syttyvä
Painokelpoinen kuva (tiff-tiedosto)
   
 Hapettava  Paineen alaiset kaasut
Hapettava
Painokelpoinen kuva (tiff-tiedosto)
Paineen alaiset kaasut
Painokelpoinen kuva (tiff-tiedosto)
   
 Syovyttava  Myrkyllinen
Syövyttävä
Painokelpoinen kuva (tiff-tiedosto) 
Välittömästi myrkyllinen
Painokelpoinen kuva (tiff-tiedosto)
   
 Haitallinen  terveysvaara
Haitallinen/ärsyttävä/herkistävä/
vaarallinen otsonikerrokselle
Painokelpoinen kuva (tiff-tiedosto)
Vakava terveysvaara
Painokelpoinen kuva (tiff-tiedosto)
   
 ymparistovaara  
Ympäristölle vaarallinen
Painokelpoinen kuva (tiff-tiedosto)
 

 

Kysyttävää-banneri

 

 

Muualla verkossa

Päivitetty 28.8.2017