Räjähteiden lähtöaineiden pakkausmerkintävaatimukset

EU:n räjähteiden lähtöaineasetuksen (EU) N:o 98/2013 liitteen I aineita sisältävien kemikaalien pakkausmerkinnöissä on oltava ko. asetuksen mukainen merkintä. Merkintä tehdään kuluttajien saataville asetettavien kemikaalien pakkausmerkintöihin silloin, kun kemikaali sisältää lähtöaineasetuksen liitteessä I mainittua ainetta yli liitteessä mainitun kynnysarvon. Merkinnän on oltava vaaralliseksi luokitellun kemikaalin varoitusetiketissä CLP-asetuksen tarkoittamassa täydentävien tietojen osiossa. Kemikaalin toimittajien on varmistettava, että näissä kemikaaleissa on suomeksi ja ruotsiksi teksti:

 

"Hankkiminen, hallussapito tai käyttö yksityiseen kulutukseen on rajoitettu.

"Privatpersoners köp, innehav och användning omfattas av restriktioner."

 

EU:n lähtöaineasetuksen tavoitteena on rajoittaa kuluttajien mahdollisuuksia hankkia vapaasti sellaisia kemikaaleja, joita voitaisiin käyttää väärin räjähteiden valmistukseen. Tällaisten kemikaalien hankkiminen yksityiseen kulutukseen vaatii luvan. Suomessa lupaviranomaisena toimii Poliisihallitus.   

 

Toiminnanharjoittajien on tehtävä EU:n lähtöaineasetuksen liitteissä I ja II mainittujen kemikaalien epäilyttävistä liiketoimista, katoamisista ja varkauksista ilmoitus keskusrikospoliisille: lahtoaine.krp@poliisi.fi.

 

Tukes valvoo merkintävaatimuksen noudattamista muun kemikaalivalvonnan yhteydessä (653/2014).

Muualla verkossa

Päivitetty 8.12.2016