Mitä tietoja kemikaalista ilmoitetaan

 Kemikaali-ilmoitus vastaa tiedoiltaan käyttöturvallisuustiedotetta. Lisäksi tulee ilmoittaa kemikaalin käyttötarkoitus- ja toimialakoodit sekä yksilöidä vaaraa aiheuttavat aineosat CAS- tai EY-numerolla.

 

Kemikaalista ilmoitetaan seuraavat tiedot:

 

 • kauppanimi, käyttötarkoitus ja Suomessa toimivan markkinoille saattajan tunnistetiedot
 • luokitus ja merkinnät
 • koostumus ja tiedot aineosista
 • ensiapuohjeet
 • ohjeet tulipalon ja onnettomuuspäästöjen varalta
 • käsittely- ja varastointiohjeet
 • altistumisen ehkäiseminen, HTP-arvot ja henkilönsuojaimet
 • fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
 • terveys- ja ympäristövaara
 • jätteiden käsittely
 • kuljetustiedot

 

Toimialakoodit (ilmoita numerokoodilla mahdollisimman tarkasti)

Käyttötarkoituskoodit

 

Katso lisätietoja REACHin mukaisesta käyttöturvallisuustiedotteesta neuvontapalvelun sivuilta.

Päivitetty 24.3.2014