Mistä kemikaaleista tehdään ilmoitus

Kemikaali-ilmoitus tehdään kemikaaleista, jotka on luokiteltu terveysvaaran, ympäristövaaran tai fysikaalisen vaaran suhteen. Ilmoitus tulee tehdä myös luokittelemattomista kemikaaleista, jos ne sisältävät terveydelle tai ympäristölle vaarallista ainetta tai ainetta, jolle on yhteisössä määrätty työperäisen altistumisen raja-arvo. EU:n työperäisen altistumisen raja-arvot löytyvät seuraavista direktiiveistä:

 

  • 91/322/ETY
  • 98/24/EY
  • 2000/39/EY
  • 2006/15/EY
  • 2009/161/EU 

 

Ilmoitus tulee tehdä ammattikäyttöön tai yleiseen kulutukseen tarkoitetuista kemikaaleista. Poikkeuksena ilmoitusvelvollisuudesta ovat kemikaalit, joita käytetään koeluonteisesti tieteellisessä tutkimuksessa tai tuotekehitystyössä tai joiden toimitusmäärät ovat niin pieniä, ettei niistä aiheudu vaaraa.


Ilmoitusta ei tarvitse tehdä vaarattomista kemikaaleista, esineistä tai kosmetiikasta.Muualla verkossa

Päivitetty 13.4.2017