Määrätiedot

Kemikaalien vuotuiset valmistus- ja maahantuontimäärät ilmoitetaan tonneina mahdollisimman tarkasti. Määrät tulee ilmoittaa rekisteriin kultakin vuodelta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. 

 

Määrätietojen toimittamista säätelee sosiaali- ja terveysministeriön asetus n:o 1155/2011.

 

Määrätietoja käytetään Suomen markkinoilla olevien kemiallisten ainemäärien arviointiin, esimerkiksi kuinka monta tonnia tai kuinka monessa tuotteessa oli 2-propanolia vuonna 2009. Rekisterin määrätiedoista ei voi tehdä päätelmiä yksittäisen toiminnanharjoittajan tuotteista.

 

Aineiden määrätietoja on saatavilla myös Pohjoismaisesta tuoterekisteristä (SPIN-rekisteri).

 

Muualla verkossa

Päivitetty 30.10.2012