Antifouling- eli kiinnittymisenestovalmisteet ja vesiympäristö

 

Antifouling- eli kiinnittymisenestovalmisteiden (veneenpohjamaalien) käyttö veneen pohjiin kiinnittyvien vesieliöiden torjumiseksi on vesiympäristön kannalta ongelmallista, koska suurin osa pohjaan sivellyistä maalien sisältämistä tehoaineista liukenee ympäröivään veteen.Ne ovat myrkyllisiä myös muillekuin kiinnittymistä aiheuttaville vesieliöille. Myrkyllisiä maaleja käytetään, koska vesieliöiden kiinnittymisestä aiheutuu haittaa veneilylle: alusten kulku hidastuu ja polttoaineen kulutus lisääntyy.

 

Suurin osa myrkyistä päätyy Itämereen. Itämeri on herkkä ekosysteemi ja kiinnittymisenestovalmisteiden sisältämät tehoaineet ovat haitallisia Itämeressä esiintyville ns. avainlajeille, joilla on tärkeä merkitys muiden lajien menestymiselle Itämeressä. Kiinnittymisenestovalmisteiden haitallisten vaikutusten vuoksi huviveneissä käytettäville maaleille on asetettu raja-arvo kuparin päästöille veteen. Kiinnittymisenestovalmisteiden käyttö pääosin sisävesillä liikkuvissa veneissä on kokonaan kielletty.