Kemikaalitestausohjeet

Kemikaalitestiohjeita noudattaen tehdyt tutkimukset ovat eri kemikaalisäädösten (REACH, kasvinsuojeluaineet, biosidit, pesuaineet) päätösten pohjana. Testiohjeita on olemassa aineiden:

  • fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien,
  • ympäristömyrkyllisyyden (vesi, sedimentti, maa) 
  • ympäristökohtalon (hajoavuus, kertyvyys) sekä 
  • terveysvaikutusten arviointiin.
  • Lisäksi on olemassa testiohjeita ja ohjeistoja mm. torjunta-ainejäämien ja biosidien tehon arviointiin.

 

Kemikaalitestiohjeet laaditaan, validoidaan ja hyväksytään pääsääntöisesti ensin OECD:ssä, minkä jälkeen ne tuodaan yleensä EU:n testimenetelmäasetukseen (440/2008/EY).


OECD:n testimenetelmät ovat globaalisti tärkeitä siksi, että jos joku kemikaali testataan OECD-maassa hyvässä Good Laboratory Practise (GLP) - laboratoriossa, testitulos on hyväksyttävä kaikissa OECD-maissa. Tällä Mutual Acceptance of Data (MAD) - periaatteella saadaan sekä taloudellisia ja eläinsuojelullisia säästöjä ja turvataan korkea ympäristön- ja terveydensuojelun taso. Tällä hetkellä erityisenä haasteena on kemikaalitestausohjeiden sovellettavuus nanomateriaalien arviointiin.

Päivitetty 10.5.2016