Toistuvan käytön rajoitus

Valmisteissa esiintyvä toistuvan käytön rajoitus asetetaan maaperäeliöiden suojelemiseksi. Maaperäeliöiden normaali toiminta ylläpitää maan kuohkeutta sekä mahdollistaa orgaanisen aineksen hajoamisen ja typen ja hiilen kierron ja on siten välttämätöntä hyvän viljelymaan muodostumiselle.

 

Kasvinsuojeluainerekisteristä voi tarkistaa, onko valmisteen käytölle peräkkäisinä vuosina samalla kasvulohkolla asetettu rajoituksia.
 

Kasvinsuojeluaineen toistuvan käytön rajoitus merkitään kasvinsuojeluaineisiin seuraavasti:

 "Maaperän eliöiden suojelemiseksi tätä tai mitä tahansa muuta valmistetta, joka sisältää (tehoaine), ei saa käyttää useammin kuin joka (vuosien määrä) vuosi samalla kasvulohkolla."

 

Lauseketta voidaan kuitenkin muokata valmisteen käyttökohteena olevan viljelykasvin viljelykäytäntöön paremmin sopivaksi esimerkiksi seuraavasti:

 "Maaperän eliöiden suojelemiseksi tätä tai mitä tahansa muuta valmistetta, joka sisältää (tehoaine), ei saa käyttää samalla kasvulohkolla kuin korkeintaan (vuosien määrä) peräkkäisenä vuonna, minkä jälkeen kyseisellä lohkolla ei saa käyttää samaa tehoainetta sisältäviä valmisteita (vuosien määrä) vuoteen."

 

Kasvinsuojeluaineiden käyttö samalla kasvulohkolla voidaan kieltää siinä tapauksessa, että jokavuotisen käytön seurauksena vaikutukset maaperäeliöille eivät ole kasvinsuojeluainedirektiivin yhtenäisten periaatteiden (97/57/EU) mukaan hyväksyttävällä tasolla. Toistuvan käytön rajoituksessa yleensä kielletään saman tehoaineen käyttö peräkkäisinä vuosina, mutta jos vaikutukset ovat pidempiaikaisia, voidaan käyttöväliä pidentää useammaksi vuodeksi. 

 

 

Päivitetty 1.10.2015