Muut rajoitukset ja huomautukset

 

Mehiläisrajoitus

 

"Mehiläisille ja kimalaisille vahingollinen kasvinsuojeluaine. Ei saa käyttää kukkivien kasvien käsittelyyn (lukuun ottamatta (viljelyskasvi)/muualla kuin sisätiloissa). Käyttö lähempänä kuin 60 m mehiläispesistä on kielletty ilman mehiläishoitajan suostumusta."

 

"Mehiläisille ja kimalaisille lievästi haitallinen kasvinsuojeluaine. Kukkivien kasvien käsittely sekä käyttö lähempänä kuin 60 m mehiläispesistä ilman mehiläishoitajan suostumusta on sallittu vain mehiläisten lentoajan jälkeen klo 21 ja 06 välisenä aikana."


Mehiläisrajoitus tulee sisällyttää kasvinsuojeluaineiden myyntipäällystekstiin silloin, kun yhtenäisten periaatteiden (97/57/EU) mukaisesta arvioinnista käy ilmi, että käytettäessä valmistetta haetussa käyttökohteessa on tarpeen soveltaa riskinhallintatoimenpiteitä mehiläisten tai muiden pölyttävien hyönteisten suojelemiseksi. Joissakin tapauksissa rajoitusta on tarpeen muuttaa kasvinsuojeluaineen aiheuttamien vaikutusten mukaisesti.

 

Jyrsijöiden torjuntaa koskevat rajoitukset ja huomautukset

 

Jyrsijöiden torjuntaan käytettäville valmisteille, silloin kun se tapahtuu kasvien tai kasvituotteiden varastoiden suojelemiseksi, tulee käyttää tilanteeseen soveltuen seuraavia huomautuksia:

 "Syötit on sijoitettava siten, että ne eivät ole muiden eläinten saatavilla. Syötit on kiinnitettävä siten, että jyrsijät eivät saa vietyä niitä mukanaan."

 

Lauseke on merkittävä näkyvästi myyntipäällykseen myrkytystapaturmien ehkäisemiseksi:

 "Käsiteltävä alue on merkittävä käsittelyaikana seuraavasti: "(tehoaine) aiheutuva myrkytysvaara myrkylle altistuneista rotista/hiiristä ja niiden torjuntaan käytetyistä syöteistä. Vasta-aine (vasta-aineen nimi)."

Lauseke on merkittävä näkyvästi myyntipäällykseen eläinten sekundaaristen myrkytysten välttämiseksi:

"Kuolleet jyrsijät on kerättävä käsittelyaikana vähintään yhtä usein kuin syötit tarkistetaan. Ne laitetaan kannellisiin jäteastioihin ja hävitetään sekajätteen mukana. Torjunnan loputtua jäljelle jääneet syötit on korjattava pois ja hävitettävä ongelmajätteenä"Huomautukset lintujen ja nisäkkäiden suojelemiseksi

 

Huomautus lintujen ja/tai nisäkkäiden suojelemiseksi asetetaan kasvinsuojeluaineilla peitattujen siementen pakkauksiin silloin, kun valmisteella peitatut siemenet ovat näille eläimille erittäin myrkyllisiä.

 "Kasvinsuojeluaine on linnuille ja/tai nisäkkäille erittäin myrkyllistä, minkä vuoksi valmisteella käsitellyt siemenet tulee kylvettäessä huolellisesti peittää maahan ja ylijääneitä siemeniä ei saa säilyttää lintujen tai nisäkkäiden ulottuvilla. Ympäristöön vahingossa levinneet siemenet on poistettava lintujen ja/tai nisäkkäiden suojelemiseksi."

 

Huomautus lintujen ja/tai nisäkkäiden suojelemiseksi asetetaan pelletti- ja raemuotoisille kasvinsuojeluaineiden pakkauksiin silloin, kun pelletti- tai raevalmiste on näille eläimille erittäin myrkyllisiä.

 "Ympäristöön vahingossa levinnyt tuote poistettava lintujen/nisäkkäiden suojelemiseksi."

 

 

Huomautus haitallisuudesta hyötyniveljalkaisille

 

Alla esitettävä huomautus haitallisuudesta hyötyniveljalkaisille asetetaan valmisteille silloin, kun kasvinsuojeluaineiden yhtenäisten periaatteiden (97/57/EU) mukaisesta arvioinnista käy ilmi, että käytettäessä valmistetta haetussa käyttökohteessa on tarpeen soveltaa riskinhallintatoimenpiteitä hyötyniveljalkaisten suojelemiseksi. Huomautuksen tarkoituksena on ennen kaikkea olla tiedotus niille viljelijöille, jotka pyrkivät käyttämään biologista torjuntaa.

 "Kasvinsuojeluaine on haitallista hyötyniveljalkaisille."

 

 

 

 

Päivitetty 14.3.2011