Hyväksymisen hakeminen

 

Hakemus kasvinsuojeluaineen hyväksymiseksi ja uudelleen hyväksymiseksi on laadittava Tukesin  lomakkeelle.

Tutkimusvaatimuksia koskeva ohje löytyy täältä.

Hyväksyminen annetaan enintään kymmeneksi vuodeksi.

Hyväksyntä voidaan hakemuksesta uudistaa, jos hyväksymisen edellytykset edelleen täyttyvät.

Hyväksymispäätöstä voidaan luvanhaltijan hakemuksesta muuttaa tai laajentaa mikäli hyväksymiselle asetetut vaatimukset edelleen täyttyvät.

Päivitetty 13.2.2012