Maaperäpitoisuuslaskuri

Maaperäpitoisuuslaskuri  (xls) ennustaa kasvinsuojeluaineen pitoisuuden 5 cm:n syvyydelle maaperässä 20 vuoden käytön seurauksena. Laskuri ei ota huomioon tehoaineen haihtumista, imeytymistä kasviin eikä kulkeutumista syvempiin maakerroksiin ja on siten konservatiivinen riskinarvioinnin kannalta. Maaperäpitoisuuden laskemisessa käytetään ensisijaisesti laboratoriokokeissa mitattua pisintä puoliintumisaikaa.


Kasvinsuojeluvalmisteiden rekisteröinnin hakijoiden tulee käyttää maaperäpitoisuuslaskurin tuottamia pitoisuuksia maaperäeliöiden riskinarvioinnissa, kun he toimittavat valmistehyväksyntää varten tarvittavan aineiston Tukesille.


Riskinarvioinnin perusteella valmisteen myyntipakkaukseen voidaan asettaa toistuvan käytön rajoitus perättäisinä vuosina, mikäli jokavuotinen käyttö aiheuttaa riskiä maaperäeliöille.

 

Materiaalia

  • Maaperäpitoisuuslaskuri  (xls) - Laskurin käyttöohjeet löytyvät excel-tiedoston ensimmäiseltä sivulta englanniksi

 

Muualla verkossa

Maaperäpitoisuuslaskuri ja sen käyttö riskinarvioinnissa on kuvattu julkaisussa:

Päivitetty 12.2.2012