Pohjoisen vyöhykkeen yhteistyö

EU:ssa alettiin soveltaa kesäkuussa 2011 uutta kasvinsuojeluaineasetusta (1107/2009/EY). Arviointityön tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi sekä jäsenvaltioissa tehtävän päällekkäisen työn välttämiseksi yhteisö on jaettu asetuksessa kolmeen vyöhykkeeseen. Suomi kuuluu pohjoiseen vyöhykkeeseen yhdessä Ruotsin, Tanskan, Viron, Latvian ja Liettuan kanssa. Myös Norja osallistuu pohjoisen vyöhykkeen työhön.

 

Vyöhykkeen sisällä yksi jäsenvaltio arvioi kasvinsuojeluaineen hyväksymishakemuksen kaikkien niiden maiden puolesta, joihin hakemus on jätetty (zonal evaluation). Siementen peittaukseen, kasvihuonekäyttöön, tyhjien säiliöiden käsittelyyn sekä korjuunjälkeiseen käyttöön tarkoitettujen valmisteiden hakemukset arvioi vain yksi jäsenvaltio koko EU:n alueella. Arvioivan jäsenvaltion tehtyä päätöksen valmisteen hyväksyttävyydestä, muiden jäsenvaltioiden tulee lähtökohtaisesti hyväksyä päätös vastavuoroisesti. Jäsenvaltioiden erilaiset ympäristö- ja maatalousolot otetaan asetuksessa huomioon siten, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus asettaa kasvinsuojeluaineiden käytölle kansallisia vaatimuksia tai riskinhallintatoimia. Asetusta sovelletaan 14.6.2011 jälkeen jätettyihin uusien valmisteiden hyväksymistä koskeviin sekä uudelleenhyväksymistä koskeviin hakemuksiin.

 

Hakuohjeet

 

Hakijan on ilmoitettava kuusi kuukautta ennen hakemuksen jättöpäivää, missä vyöhykkeeseen kuuluvissa maissa valmiste on tarkoitus saattaa markkinoille ja esitettävä toiveensa arvioivasta jäsenmaasta (zRMS). Tämä tehdään ilmoituslomakkeella. Arvioiva jäsenvaltio päätetään vyöhykkeen ohjausryhmän kokouksessa. 

 

Pohjoismaat ovat sopineet hakemuksen jättämiseen sekä riskinarviointiin liittyvistä yksityiskohdista, jotka on kirjattu ohjedokumenttiin  (Guidance document for application in the Northern zone )

 

Hakijan tulee ottaa hakemustaan laatiessaan myös huomioon koko EU:ta koskevat seuraavat hakemusohjeet (englanniksi), jotka löytyvät EU-komission sivuilta:

  • Zonal evaluation and mutual recognition
  • Renewal, Withdrawal and Amendment of Authorisations

 

Päivitetty 27.5.2016