Myyntitilastot


Kasvinsuojeluaineiden vuosittaisista myyntimääristä on pidetty Suomessa tilastoa vuodesta 1953. 


Maatalouskäyttöön myydään eniten rikkakasvien torjuntaan tarkoitettuja valmisteita. Metsätalouskäyttöön hyväksyttyjen valmisteiden myynti taas muodostuu lähes kokonaan juurikäävän torjuntaan käytettävien ureavalmisteiden myynnistä.


Tilastoa kasvinsuojeluaineiden myyntimääristä vuonna 2016


Myynti maatalous- ja puutarhakäyttöön v. 2016:


 • valmisteiden kokonaismyyntimäärä oli 4335 tonnia
 • valmisteiden sisältämien tehoaineiden kokonaismyyntimäärä oli 1575 tonnia
 • tehoaineiden kokonaismyyntimäärä pieneni edellisestä vuodesta 9 %
 • viimeisten 10 vuoden aikana tehoaineiden kokonaismyyntimäärä on vaihdellut 1475 ja 1747 tonnin välillä
 • rikkakasvien torjuntaan tarkoitettujen aineiden myynnin osuus tehoaineiden kokonaismyynnistä oli 80 %
 • rikkakasvien torjuntaan tarkoitettujen aineiden myyntimäärä tehoaineeksi laskettuna oli 1265 tonnia (103 tonnia vähemmän kuin edellisvuonna)
 • eniten myyty tehoaine oli glyfosaatti, jonka myyntimäärä oli 847,7 tonnia (edellisvuonna 859,3 tonnia)


Myynti metsätalouskäyttöön v. 2016:


 • valmisteiden kokonaismyyntimäärä oli 8878 tonnia
 • valmisteiden sisältämien tehoaineiden kokonaismyyntimäärä oli 3017 tonnia
 • tehoaineiden kokonaismyyntimäärä kasvoi edellisestä vuodesta noin 25 %
 • tehoaineiden kokonaismyynnistä urean osuus oli lähes 100 %
 • juurikäävän torjuntaan tarkoitetut ureaa sisältävät valmisteet tulivat markkinoille vuonna 2003
 • ureavalmisteiden myynnin kasvun myötä metsätaloudessa käytettävien aineiden myynnin osuus kasvinsuojeluaineiden kokonaismyynnistä Suomessa on kasvanut: vuonna 2003 metsätaloudessa käytettävien aineiden myyntimäärän osuus kasvinsuojeluaineiden kokonaismyynnistä oli alle prosentin suuruusluokkaa, vuonna 2016 osuus oli 67 %

 

Päivitetty 6.10.2017