Koe- ja tutkimustoimintalupa

 

Koe- ja tutkimustoiminta

 

Kasvinsuojeluaineella tehtävään kokeeseen tarvitaan lupa, mikäli 

  • valmistetta ei ole hyväksytty käytettäväksi kasvinsuojeluaineena, tai
  • koe tehdään hyväksytyllä valmisteella uudella käyttökohteella.

Lupa myönnetään, jos

  • kokeesta ei arvioida olevan todennäköisiä haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai ympäristöön
  • hakijalla on käytettävissään kokeen suorittamiseksi asianmukaiset testauspaikat, ja
  • koe suoritetaan valvotuissa oloissa käyttäen rajoitettuja määriä valmisteita rajoitetulla alueella.

Lupaa tutkimus- ja kehitystarkoituksiin tehtävään kokeeseen haetaan Tukesista viimeistään kaksi kuukautta ennen suunnitellun kokeen aloittamista. Koeluvan haltijan tulee toimittaa Tukesiin selostus tehdystä kokeesta viimeistään kolmen kuukauden kuluttua luvan voimassaolon päättymisestä.

  

Lupaa ei tarvita, jos kokeita tekevä laitos on hyväksytty viralliseksi kasvinsuojeluaineiden biologista tehokkuutta ja käyttökelpoisuutta testaavaksi laitokseksi. Testauksia tekevien laitosten on tehtävä ilmoitus tulevista kokeistaan Tukesille viikkoa ennen koetoiminnan aloittamista.

  

Kasvinsuojeluaineiden biologista tehokkuutta ja käyttökelpoisuutta testaavien laitosten virallinen hyväksyminen (GEP)

  

Kasvinsuojeluaineiden biologista tehokkuutta ja käyttökelpoisuutta testaavaksi laitokseksi voidaan virallisesti hyväksyä vain laitos, joka täyttää testaustoiminnassaan hyvää koekäytäntöä koskevat vaatimukset (Good Experimental Practice, GEP).

 

Suomessa tarkastuslaitosten virallista hyväksymistä haetaan Tukesista. Tukes tarkastaa täyttyvätkö hyväksymisen edellytykset tarkastamalla hakemusasiakirjat sekä tekemällä tarkastuksia paikan päällä laitoksessa.

 

Laitos voidaan hyväksyä virallisesti, jos sillä on testaustoiminnan suorittamista varten pätevä henkilöstö, asianmukaiset laitteistot, tilat ja testauspaikat sekä menettelytapaohjeet, joiden kaikkien tulee täyttää hyvälle testaustoiminnalle asetetut vaatimukset (Good Experimental Practice, GEP).

 

Päivitetty 30.8.2012