Aiemmat koulutusjärjestelmät ja siirtymäsäännökset

Ympäristötuen vähimmäisvaatimuksiin kuuluva kasvinsuojelukoulutus

Maatalouden ympäristötuen maksamisen edellytyksenä oleviin vähimmäisvaatimuksiin kuului ajankohtaisten kasvinsuojeluasioiden koulutus. Koulutukseksi kelpasi ELY-keskuksen hyväksymä kasvinsuojelukoulutus tai erityistutkinto, joka ympäristötuen koulutuksena tuli uusia erityistutkinnon kuudentena voimassaolovuotena. Ympäristötuen kasvinsuojelukoulutusta ei järjestetä enää.

 

Erityistutkinto

Vanhan kasvinsuojeluainelain (2006/1259) mukaan erityistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle aiheuttavien kasvinsuojeluaineiden käyttäjien tuli suorittaa kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskeva tutkinto eli erityistutkinto. Vanha laki kasvinsuojeluaineista ei ole enää voimassa, joten erityistutkintovelvoitetta ei ole.

 

Siirtymäsäännökset

Kasvinsuojeluaineista annetussa laissa (1563/2011) tutkintovelvoitteelle on annettu siirtymäaika maatalouden ympäristötukeen kuuluvan kasvinsuojelukoulutuksen käyneille henkilöille. Jos henkilö on osallistunut maatalouden ympäristötukiehtojen mukaiseen koulutukseen, todistus siitä kelpaa voimassaoloaikansa umpeutumiseen saakka. Sen jälkeen tulee suorittaa kasvinsuojelututkinto.

 

Erityistutkinto ei pääsääntöisesti kelpaa uudeksi tutkinnoksi enää 26.11.2015 jälkeen. Poikkeuksena tähän sääntöön ovat ympäristösitoumuksen tehneet viljelijät, joilla erityistutkinto on ollut aiemmin ympäristötukiehtojen mukaisena kasvinsuojelukoulutuksena. Heidän tulee suorittaa kasvinsuojelututkinto ympäristötuen ehtojen mukaisesti viimeistään erityistutkinnon kuudentena voimassaolovuonna.  Muiden erityistutkinnon suorittaneiden henkilöiden tulee suorittaa kasvinsuojelututkinto 26.11.2015 mennessä.

 

Tukesin hyväksymän kasvinsuojelukoulutuksen ja -tutkinnon järjestäjän ei tarvitse suorittaa kasvinsuojelututkintoa.

 

Kasvinsuojelututkinto maatalouden ympäristökorvausjärjestelmässä 2015-2020

Kasvinsuojelututkinto on ympäristösitoumuksen vähimmäisvaatimuksena jo kasvukaudella 2015. Jos ympäristötuen kasvinsuojelukoulutus on vanhentunut kevään 2015 aikana, tulee ympäristösitoumuksen tehneillä tiloilla kasvinsuojeluaineen levittäjän suorittaa kasvinsuojelututkinto ennen ensimmäisiä ruiskutuksia. Ympäristösitoumuksessa kasvinsuojelututkinnolle on vastaavat siirtymäsäännökset kuin edellä.

 

 

Päivitetty 7.11.2017