Kasvinsuojelukoulutus ja -tutkinto

Tutkintovelvoite ammattikäyttöön luokiteltuja valmisteita ostettaessa ja käytettäessä

Ammattikäyttöön tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden osto ja käyttö on edellyttänyt kasvinsuojelututkinnon suorittamista marraskuusta 2015 lähtien.

 

Milloin kasvinsuojelututkinto tarvitaan


Kasvinsuojeluainetutkinto tarvitaan ostettaessa ja käytettäessä ammattikäyttöön tarkoitettuja kasvinsuojeluaineita tai jos kasvinsuojeluaineiden käyttö on ammattimaista. Lisäksi on suositeltavaa, että ruiskutuspäätöksen tekijä ja alan neuvojat suorittavat tutkinnon. Kaupassa, jossa myydään ammattikäyttöön tarkoitettuja kasvinsuojeluaineita, on oltava vähintään yksi kasvinsuojelututkinnon suorittanut myyjä.


Ammattikäyttöön luokiteltujen kasvinsuojeluaineiden etiketissä on merkintä: Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät. Ammattikäyttöön luokitellut valmisteet löytyvät Tukesin kasvinsuojeluainerekisteristä hakusanalla ammattikäyttö.


Kaikkien kasvinsuojeluaineiden käyttö, osto tai myynti ei kuitenkaan vaadi kasvinsuojelututkinnon suorittamista. Näiden valmisteiden etiketissä ei ole erikseen mainittu käyttäjäryhmää. Kasvinsuojeluainerekisteristä tällaiset valmisteet löytyvät hakusanalla kuluttajakäyttö.


Ammatimaisesti kasvinsuojeluaineita käyttävät esimerkiksi viljelijät, urakoitsijat, puutarhurit ja viheralueiden-, golfkenttien-, rataverkoston- sekä tiestönhoitajat.


Käytännöt ostotilanteessa


Ammattikäyttöön hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita ostettaessa ostajan pitää esittää tutkintotodistus. Jos ostaja ei ole valmisteen käyttäjä, tulee ostajan esittää käyttäjän tutkintotodistus. Ostotilanteessa riittää myös, että itse tutkintotodistuksen sijasta näyttää esimerkiksi kännykkäkameralla otetun kuvan todistuksesta.

 

Mikäli kasvinsuojelutodistus katoaa, pyydetään uusi todistus vastuukouluttajalta. Koulutuksen ja tutkinnon järjestäjällä on velvollisuus säilyttää tutkintoon liittyviä asiakirjoja viiden vuoden ajan. 

 

Kasvinsuojelututkinnon suorittaminen

 

Kasvinsuojelututkinto suoritetaan tenttimällä. Tutkintoon voi opiskella itsenäisesti verkkomateriaalin avulla tai käymällä noin päivän kestävä koulutus. Koulutukseen osallistuminen on kuitenkin vapaaehtoista. Koulutuksia ja tutkintoja järjestävät Tukesin hyväksymät kouluttajat ympäri Suomea (Kasvinsuojeluainekouluttajien ja tutkinnon järjestäjien yhteystiedot, pdf). Koulutus ja tenttiminen ovat maksullisia. Tutkinto on henkilökohtainen ja se on voimassa viisi vuotta. Tutkinnon järjestäjä antaa tutkinnon läpäisseelle henkilölle tutkintotodistuksen. Todistus voi olla paperitodistus, muovikortti tai pdf-tiedosto.


Kasvinsuojelututkinnon voi suorittaa joko laajana tai suppeana. Laaja kasvinsuojelututkinto oikeuttaa ostamaan ja käyttämään kaikkia Suomessa hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita. Suppea kasvinsuojelututkinto metsänhoidossa puolestaan oikeuttaa ostamaan ja käyttämään vain metsänhoidossa käytettäviä tiettyjä valmisteita. Tällaisia valmisteita ovat juurikäävän torjuntaan hyväksytyt valmisteet sekä metsätaloudessa käytettäväksi hyväksytyt glyfosaatti-valmisteet.


Laajan kasvinsuojelututkinnon mukaiset koulutukset voivat olla räätälöityjä tietylle kohderyhmälle kuten esimerkiksi pelto-, puutarha tai kasvihuoneviljelijöille tai golf- ja viheralueiden hoitajille. Tämä kannattaa huomioida koulutusta valitessa, jotta koulutuksesta olisi mahdollisimman paljon hyötyä. Kouluttajalistaan on merkitty kouluttajien erityisosaamisalueet.


Aiemmista kasvinsuojeluun liittyvistä koulutus- ja tutkintojärjestelmistä ja niiden kelpoisuudesta kasvinsuojeluaineiden ostossa ja ammattimaisessa käytössä löytyy lisätietoa täältä.

Tutkintovelvoitetta koskeva laki ja asetus


Laki kasvinsuojeluaineista (1563/2011)  

Maa- ja metsätalousministeriön asetus koulutusohjelmasta (6/2012).

 

Kouluttajat ja tutkinnon järjestäjät

Tukes hyväksyy hakemuksesta koulutuksen ja tutkinnon järjestäjät. Lisätietoa kouluttajaksi hakeutumisesta löydät täältä.

Päivitetty 17.1.2018