Integroitu kasvinsuojelu

Kestävää kasvinsuojelua edistetään integroidun kasvinsuojelun (IPM, integrated pest management) avulla. Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen integroidun torjunnan yleisistä periaatteista, joita kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjien tulee noudattaa 1.1.2014 lähtien. Ammattikäyttäjistä monille maanviljelijöille alla mainitut integroidun kasvinsuojelun periaatteet ovat tuttuja jo entuudestaan.

 

Integroidussa kasvinsuojelussa yhdistellään monipuolisesti erilaisia torjuntamenetelmiä. Tuhoojien esiintymistä ennaltaehkäistään mm. monipuolisen viljelykierron, muokkausmenetelmien ja terveen lisäysmateriaalin avulla. Rutiininomaisesta kasvinsuojeluaineiden käytöstä luovutaan ja torjuntatoimenpiteet tehdään aina havaitun tarpeen mukaan. Kasvintuhoojia tarkkailemalla voidaan valita oikea torjuntamenetelmä oikeaan aikaan.

 

Mahdollisuuksien mukaan käytetään biologisia, mekaanisia tai kemiallisia torjuntakeinoja. Torjuntapäätöstä tehdessä käytetään torjunnan kynnysarvoja eli tutkittuja raja-arvoja siitä, mikä määrä tuhoojia aiheuttaa taloudellisen haitan. Tällä hetkellä kaikille tuhoojille ei ole vielä olemassa torjunnan kynnysarvoja.

 

Kemiallinen torjunta on integroidussa kasvinsuojelussa yksi vaihtoehto muiden joukossa. Kasvinsuojeluaineiden tehoa ja käyttöä tarkkailemalla viljelijä oppii, millä menetelmillä saavutetaan paras torjuntatulos. Kun lisäksi kasvinsuojeluaineiden tehoainetta vaihdetaan vuosittain, eivät rikkakasvit, kasvitaudit ja tuhohyönteiset pääse kehittämään vastustuskykyä kasvinsuojeluaineille. Vastustuskyvyn ehkäiseminen on tärkeää, koska silloin kasvinsuojeluaineiden tehokas käyttöikä pitenee. Myös kasvit voivat paremmin, kun ne eivät rasitu jatkuvasta kasvinsuojeluaineiden käytöstä.

 

Integroitua kasvinsuojelua edistetään tutkimuksen ja neuvonnan keinoin. IPM on myös osa ammattikäyttäjien koulutusta ja tutkintoa. Esimerkiksi kasviryhmäkohtaiset integroidun torjunnan ohjeet laaditaan jatkossa neuvojien, tutkijoiden ja viranomaisten yhteistyönä. Näiden ohjeiden valmistuttua viljelijät saavat käyttöönsä muun muassa torjunnan kynnysarvot.