Kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö

Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi kansallisen toimintaohjelman kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä (National Action Plan, NAP) maaliskuussa 2011. Ohjelma sisältää torjunta-aineiden kestävän käytön puitedirektiivin (128/2009/EY) asettamat tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulut kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi. Suomessa kestävän käytön puitedirektiivi toimeenpantiin lailla kasvinsuojeluaineista (1563/2011). Lain mukaan Tukes laatii ja toimeenpanee NAP:in yhteistyössä alan toimijoiden ja viranomaisten kanssa.

 

NAP-ohjelman toimenpiteet on aikataulutettu ja vastuu niiden toimeenpanosta on jaettu kasvinsuojelualan toimijoille. Ohjelman tavoitteena on vähentää kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvia riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Ohjelma kattaa kasvinsuojeluaineen elinkaaren tuotteen hyväksynnästä kaupan tiskille, käyttöön ja elintarvikkeissa olevien jäämien seurantaan asti. Ympäristöriskien vähentäminen otetaan huomioon kasvinsuojeluaineen käytössä ja ympäristön laadun seurannassa.

 

NAP:issa huomioidaan käyttäjän, sivullisen ja kuluttajan turvallisuus sekä ympäristönsuojelu. Tärkeässä roolissa ovat kasvinsuojeluaineita ammatissaan käyttävä henkilöt kaupassa, maataloudessa, metsätaloudessa ja viheralueilla. Ammattilaisille tarjotaan kasvinsuojelukoulutusta ja velvoitteena heillä on mm. tutkinnon suorittaminen ja integroidun kasvinsuojelun yleisten periaatteiden noudattaminen. Lisäksi ammattikäyttäjiä velvoitetaan testaamaan käyttämänsä kasvinsuojeluaineiden levityskalusto. Lentolevitys on puitedirektiivin mukaan kielletty muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.