Rekisteristä poistetut ja poistumassa olevat valmisteet

  • Poistetut ja poistettavat valmisteet  (sisältää luettelon kasvinsuojeluainerekisteristä vuosina 1998-2015 poistetuista valmisteista (taulukko 1), vuonna 2016 poistetuista valmisteista (taulukko 2) ja vuosina 2017-2019 poistettavista valmisteista (taulukko 3) (pdf, 22.8.2017)

 

 

  • Kasvinsuojeluainerekisteristä poistettujen valmisteiden käyttö kasvinsuojeluun on kielletty.