Rekisteristä poistetut ja poistumassa olevat valmisteet

  • Kasvinsuojeluainerekisteristä poistettujen valmisteiden käyttö kasvinsuojeluun on kielletty.Päivitetty 23.1.2018