Hyväksytyt valmisteet

 

Ajantasaiset tiedot Suomessa hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista saa Tukesin ylläpitämästä kasvinsuojeluainerekisteristä.


Tukes julkaisee vuosittain luettelon Suomessa hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista. Luettelo löytyy täältä.

Tiedot uusista hyväksytyistä valmisteista, käyttökohteiden muutoksista ja valmisteiden  nimenmuutoksista löytyvät täältä.

 

Listat kasvinsuojeluainerekisteristä vuosina 1998-2015 sekä 2016  poistetuista valmisteista ja vuosina 2017-2019 poistettavista valmisteista löytyy täältä.

Kasvinsuojeluaineille myönnetyt poikkeusluvat hätätilanteissa löytyvät täältä.


Päivitetty 27.2.2017