Tutkinto- ja yritysrekisteri

Ammattimaisen tuholaistorjujan ilmoitus Tukesille

Todentaakseen pätevyytensä ammattimaiseen tuholaistorjuntaan tutkinnon suorittaneen henkilön on tehtävä Tukesille ilmoitus. Pätevyysvaatimukset täyttävä henkilö merkitään Tukesin ylläpitämään tuholaistorjujan tutkintorekisteriin. Tukes voi peruuttaa rekisteröinnin, jos henkilö ei enää täytä rekisteröinnin edellytyksiä. Henkilön merkitsemisestä rekisteriin peritään 100 euron maksu.

 

Erityistutkinnon suorittaneen tuholaistorjujan ilmoitus Tukesille

Valmistekohtaisen erityistutkinnon suorittaneen tuholaistorjujan on erityistutkinnon todentamista varten tehtävä Tukesille ilmoitus. Pätevyysvaatimukset täyttävä henkilö merkitään Tukesin ylläpitämään tuholaistorjujan erityistutkintorekisteriin. Rekisteriin merkitään myös valmisteet, joiden luovuttamiseen ja käyttöön erityistutkinto pätevöittää. Tukes voi peruuttaa rekisteröinnin, jos henkilö ei enää täytä rekisteröinnin edellytyksiä. Henkilön merkitsemisestä rekisteriin peritään 100 euron maksu.

 

Tuholaistorjunnan toiminnanharjoittajan ilmoitus Tukesille

Biodisivalmisteilla ammattimaista tuholaistorjuntaa suorittava toiminnanharjoittaja tekee Tukesille ilmoituksen yritystoiminnastaan. Toiminnanharjoittajan päätoimisessa palveluksessa on oltava vastuuhenkilö, jolla on ammattimaisen tuholaistorjujan koulutus tai vastaava ammattitaito ja joka on suorittanut tuholaistorjujan tutkinnon. Tukes merkitsee toiminnanharjoittajan ja vastuuhenkilön tuholaistorjunnan yritysrekisteriin. Vastuuhenkilön vaihdoksesta tai toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava Tukesiin. Yrityksen merkitsemisestä rekisteriin peritään 100 euron maksu.

 

Tietojen toimittaminen

Tuholaistorjunnan tutkinto- ja yritysilmoitukset tehdään sitä mukaa, kun uusia tutkintoja suoritetaan tai uuden yrityksen tuholaistorjuntaa käynnistetään. Tukes ylläpitää tuholaistorjunnan rekistereitä (Kemikaalilaki 599/2013).


Tutkintoilmoituksissa pyydetään henkilö- ja yhteystiedot sekä kopiot asiaan liittyvistä tutkintotodistuksista. Yritysilmoituksissa pyydetään toiminnanharjoittajan nimi- ja yhteystiedot sekä tiedot vastuuhenkilöstä ja hänen pätevyydestään. Ilmoituksissa pyydetään myös lupa tietojen julkaisemiseen Tukesin www-sivuilla.

 

Tutkinto- ja yritysilmoituksia koskevat lomakkeet  löytyvät biosidilomakesivulta.

 

Päivitetty 17.2.2017