Tuholaistorjujan tutkinto ja koulutus

Ota yhteyttä tutkinnon järjestäjään

Tuholaistorjuntakoulutusta järjestää ja tuholaistorjujan tutkinnon vastaanottaa Koulutuskeskus Salpaus (Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti; www.salpaus.fi). Tuholaistorjujan tutkinnon suorittanut henkilö ilmoittaa tutkintonsa Tukesin rekisteriin. Koulutuksen ajankohdista, ilmoittautumisesta ja muista tutkintoon liittyvistä käytännön järjestelyistä, kuten koulutuksen ja tutkinnon maksullisuudesta, antaa lisätietoja Ville Lehtinen, ville.v.lehtinen(at)salpaus.fi, puh. 050 526 5996.

 

Tuholaistorjunnan tutkintoja vastaanottavat myös Anticimex Oy (Vetotie 3A, 01610 Vantaa; www.anticimex.fi) ja Rentokil Initial Oy (Valuraudankuja 3, 00770 Helsinki; www.rentokil.fi). Lisätietoja antavat Anticimex Oy:stä Juha Aro, juha.aro(at)anticimex.fi, puh. 040 7018 538 tai 020 7495 706 ja Rentokil Initial Oy:stä Jouni Siltala, jouni.siltala(at)rentokil-initial.com, puh. 020 7893 208  vaihde 020 7893 205.

 

Tutkintovelvoite on ammattikäyttäjillä

Osa tuholaistorjuntaan tarkoitetuista puunsuoja-aineista, jyrsijämyrkyistä tai hyönteismyrkyistä on kemikaalilain 599/2013 mukaisesti rajoitettu vain ammattikäyttöön, koska ne aiheuttavat haittaa ihmisen terveydelle tai ympäristölle. Suomessa hyväksytyt tuholaistorjuntavalmisteet on listattu biosidirekisteriin tai biosidisten torjunta-aineiden rekisteriin. Näistä rekistereistä löytyy myös tieto ammattikäyttörajoituksesta.

 

Pätevyys ammattikäyttöön saadaan tuholaistorjujan tutkinnolla, joka on suoritettu jollekin edellä mainituista tahoista. Tutkinto uusitaan viiden vuoden välein kirjallisella kokeella.

 

Tutkintovaatimukset

Biosidivalmisteiden käyttöä koskevalla tutkinnolla osoitetaan tuholaistorjuntaan tarkoitettujen biosidivalmisteiden turvallisen käytön hallitseminen ja tuholaistorjujan pätevyys. Koulutuksen sisältö on määritelty Valtioneuvoston asetuksessa biosidivalmisteista (VnA 418/2014).

 

Tuholaistorjujan tutkinto on kaksiosainen: kirjallinen koe ja käytännön koe. Tutkinnon kirjallisessa kokeessa osoitettaviin tietoihin kuuluvat

 

  • lainsäädännön tuntemus
  • biosidivalmisteet ja niiden asianmukainen käyttö
  • terveysriskit ja niiden hallinta
  • ympäristöriskit ja niiden hallinta
  • muut riskinhallintatoimet
  • resistenssi
  • tuhoeläinten tunnistaminen

 

Tutkinnon käytännön kokeessa osoitettavia tietoja ja taitoja ovat torjunnan suunnittelu, toteutus ja päättäminen. Jos henkilöllä on vähintään kolmen vuoden työkokemus ammattimaisesta tuholaistorjunnasta, ei tutkinnon käytännön koetta tarvitse suorittaa.

 

Erityistutkinto

Tuholaistorjujan tutkinnon suorittanut voi tarvita valmistekohtaisen erityistutkinnon. Tukes hyväksyy hakemuksesta erityistutkinnon järjestäjän. Koulutuksen on sisällettävä riittävää opetusta erityistutkintoa edellyttävien valmisteiden asianmukaisesta, käyttäjän ja muiden henkilöiden sekä ympäristön kannalta turvallisesta käsittelystä ja käytöstä sekä valmisteiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta.

 

Erityistutkinto on voimassa viisi vuotta ja sen suorittaneiden tulee tehdä ilmoitus Tukesiin.

 

Yhteystiedot

Tiedustelut biosidineuvontaan:

Päivitetty 2.11.2017