Mitä biosidiasetus koskee

Biosidiasetuksella (EU) N:o 528/2012 säädellään biosidivalmisteiden asettamista saataville markkinoilla ja niiden käyttöä. Asettaminen saataville markkinoilla tarkoittaa kaikkea toimittamista liiketoiminnan yhteydessä jakelua tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta.

 

Biosidiasetuksessa säädetään markkinoilla olevien tehoaineiden riskinarviointiohjelman jatkamisesta. Tehoaineiden arviointi jatkuu, kunnes päätös kaikista arviointiohjelmassa mukana olevista aineista on tehty.

 

Uuden asetuksen soveltamisen siirtymäaikana kansalliset lupamenettelyt säilyvät ennallaan ja biosididirektiivin mukaisesti tällä hetkellä sallitut valmisteet saavat edelleen olla markkinoilla.

 

Päivitetty 25.8.2015