Uusi biosidiasetus (EU) N:o 528/2012 ja CLP-asetuksen tulevat velvoitteet

Luennot

Biosidiasetus - mitä uutta? Eeva Nurmi/ YM

 • ECHAn rooli
 • käsitellyt esineet
 • rinnakkaisvalmisteiden kauppa
 • neuvontapalvelu

 

Kemikaalilaki muuttuu Marilla Lahtinen/ STM

 • vaikutukset biosideihin
 • valvonta
 • tutkinnot

 

Biosidivalmisteiden hyväksyminen Paula Haapasola

 • ensi- ja vastavuoroinen hyväksyminen
 • unionin lupa
 • yksinkertaiset lupamenettelyt
 • valmisteperhe

 

Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Hannu Mattila

 • siirtymäajat ja valmisteiden poistuminen markkinoilta
 • artikla 95, tietojenkäyttölupa

 

Biosidiasetuksen käytännön haasteet yrityksille, mistä neuvoja? Terhi Kuljukka-Rabb

 • valmisterekisteri (R4BP), IUCLID
 • käsiteltyjen esineiden merkintävaatimukset
 • neuvoja Tukesin biosidineuvontapalvelusta ja ECHA:lta

 

Mitä biosidiasetuksen lisäksi pitää tietää ja tehdä? Anna-Maija Hämäläinen

 • valmisteiden luokitus ja merkinnät CLP:n mukaan
 • käyttöturvallisuustiedote
 • KETI-ilmoitus
 • määrätiedot

 

Päivitetty 11.4.2013