Käsitellyt esineet

Biosidiasetuksessa on täysin uusi käsite, käsitellyt esineet. Käsitellyllä esineellä tarkoitetaan kaikkia aineita, seoksia tai esineitä, jotka on käsitelty yhdellä tai useammalla biosidivalmisteella, tai jotka tarkoituksellisesti sisältävät yhtä tai useampaa biosidivalmistetta. Käsitellyn esineen määritelmää ei ole missään muussa EU-lainsäädännössä. REACH:stä ja CLP:stä tuttu esine on tuote, jolle valmistuksessa annettu muoto, pinta tai rakenne määrittää sen käyttötarkoitusta enemmän kuin kemiallinen koostumus. Myös biosidiyhteyksissä esine määritellään näin.

 

Käsitelty esine voi olla siten myös nestemäinen valmiste, esim. säilöntäainetta sisältävä yleispuhdistusaine.

 

Biosideilla käsitellyissä esineissä saa siirtymäajan jälkeen olla vain sellaisia tehoaineita, jotka on EU:ssa hyväksytty kyseiseen valmisteryhmään ja käyttöön. Sama vaatimus koskee EU:n alueella ja sen ulkopuolella tuotettuja käsiteltyjä esineitä.

 

Biosidilla käsittelystä täytyy kertoa asetuksen edellyttämin merkinnöin, jos käsitellyn esineen valmistaja esittää biosidisen väittämän tai se on tehoaineen riskinarviossa katsottu tarpeelliseksi ihmisen mahdollisen altistumisen tai ympäristöön joutumisen takia. Merkintävaatimukset tulevat voimaan jo 1.9.2013.

 

Käsiteltyjä esineitä koskevien määräysten soveltamisesta on julkaistu päivitetty ohje joulukuussa 2014.

 

Päivitetty 25.8.2015