Suojauskemikaalit siirtymäaikana

Suojauskemikaaleja ovat valmisteet, jotka on tarkoitettu

 

  • puutavaran käsittelyyn suojaamaan sitä haitallisten eliöiden (esim. homeiden, sienien tai hyönteisten) aiheuttamalta pilaantumiselta tai tuholta (puunsuojakemikaalit) tai
  • massa- ja paperiteollisuuden limanestoaineiksi

 

Suojauskemikaalin valmistajan tai maahantuojan on saatava Tukesin hyväksyminen ennen suojauskemikaalin valmistamisen, maahantuonnin tai myyntiin luovuttamisen aloittamista. Hyväksyminen koskee edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin käytettäviä kemikaaleja niiden vaarallisuudesta riippumatta.  

 

Suojauskemikaalien mainontaa koskevat biosidivalmisteiden erityismääräykset.

 

Hyväksymismenettely

Hyväksymistä voidaan hakea sellaiselle valmisteelle, jonka sisältämä tehoaine on ilmoitettu biosiditehoaineiden arviointiohjelmaan, ja jota ei ole mainittu komission kokoamassa luettelossa kielletyistä biosiditehoaineista. Suojauskemikaalien hyväksyminen muuttuu siirtymäajan jälkeen kaikilta osin EU-alueen yhteiseksi hyväksymismenettelyksi. Siirtymäaika kestää 31.12.2024 asti, mutta voi olla lyhyempikin päättyen siihen, kun ko. suojauskemikaalivalmisteen sisältämän tehoaineen hyväksyttävyydestä on tehty päätös biosidididirektiivin tai -asetuksen mukaisesti.

 

Hyväksymismenettelyn keskeiset asiat kuvataan hakuoppaassa.

 

Suojauskemikaalia, jota ei ole hyväksytty, saa valmistaa vientiä varten tai sillä saa tehdä kokeita, mutta näistä on kemikaalilain mukaan myös ilmoitettava Tukesille.

 

Hakemus

Hyväksymishakemukseen on liitettävä tiedot valmisteesta ja sen sisältämistä tehoaineista. Tietovaatimuksista säädetään ympäristöministeriön asetuksessa 419/2014.

 

Hakemusaineisto voi olla suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Täytetty hakemuslomake liitteineen toimitetaan Tukesiin. Käyttöohje ja muut päällysmerkinnät sekä käyttöturvallisuustiedote tulee olla suomeksi ja ruotsiksi. Uudelleenhyväksymistä tulee hakea 1 vuosi ennen voimassa olevan hyväksymisen päättymistä.

 

Käsittelymaksu

Hakemuksen käsittelystä peritään Tukesin maksuasetuksen mukainen maksu.

 

Rekisteri

Tiedot hyväksytyistä suojauskemikaaleista tallennetaan luetteloon.

 

Myyntimääräkysely

Suojauskemikaalin valmistajan tai maahantuojan on pyynnöstä ilmoitettava Tukesille vuosittain tiedot kemikaalin valmistus- ja maahantuontimääristä. (Kemikaalilaki 599/2013 22 §). Lomake tulee täyttää 31.3. mennessä. 

Päivitetty 18.8.2017