Kiinnittymisenesto- eli antifoulingvalmisteet siirtymäaikana

Kiinnittymisenesto- eli antifoulingvalmisteita ovat muun muassa veneissä ja muissa aluksissa sekä vedenalaisissa rakenteissa käytettävät biosidivalmisteet, jotka sisältävät kemiallisia tehoaineita ja estävät vesieliöiden kiinnittymisen alusten ja rakenteiden pinnalle.

 

Kiinnittymisenestovalmisteiden valmistajan tai maahantuojan on haettava Tukesilta hyväksymistä ennen valmisteen valmistamisen, maahantuonnin tai myyntiin luovuttamisen aloittamista. Hyväksyminen koskee kaikkia edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin käytettäviä kemikaaleja niiden vaarallisuudesta riippumatta.

 

Hyväksymismenettely koskee vain kemiallisesti tai biologisesti (eli biosidisesti) vaikuttavia kiinnittymisenestovalmisteita, joita käytetään torjumaan eliöiden (levien, merirokkojen yms.) tarttumista aluksiin, vesiviljelylaitteistoihin tai muihin vedessä käytettäviin rakenteisiin. Fysikaaliseen vaikutukseen perustuvat valmisteet eivät kuulu hyväksyttämisvelvollisuuden piiriin. Esimerkkinä tällaisista valmisteista ovat valmisteet, joiden teho perustuu niiden muodostamaan eliöiden tarttumista vähentävään liukkaaseen pintaan.

 

Kiinnittymisenestovalmisteita koskevat biosidivalmisteiden mainostamisen erityismääräykset.

 

Kiinnittymisenestovalmisteiden hyväksymismenettely

Hyväksymistä voidaan hakea vain sellaiselle valmisteelle, jonka sisältämä tehoaine on ilmoitettu biosiditehoaineiden arviointiohjelmaan, ja jota ei ole mainittu komission kiellettyjen biosiditehoaineiden luettelossa. Kiinnittymisenestovalmisteiden hyväksyminen muuttuu siirtymäajan jälkeen kaikilta osin EU-alueen yhteiseksi hyväksymismenettelyksi. Siirtymäkausi kestää 31.12.2024 asti, mutta voi olla lyhyempikin päättyen siihen, kun kiinnittymisenestovalmisteen sisältämä tehoaine on hyväksytty biosididirektiivin tai -asetuksen mukaisesti.

 

Hyväksymismenettely ja sen tutkimusvaatimukset selostetaan hakuoppaassa.

 

Kiinnittymisenestovalmisteilla tehtävät tuotannolliset kokeet, joista voi aiheutua päästöjä ympäristöön, edellyttävät ilmoituksen tekemistä Tukesille. Tieteelliset kokeet edellyttävät kirjanpitoa kokeen tekemisestä ja siinä käytettävistä aineista tai valmisteista.

 

Hakemus

Kiinnittymisenestovalmisteen hyväksymishakemukseen on liitettävä tarvittavat tiedot valmisteesta ja sen sisältämistä tehoaineista. Tiedot määritellään ympäristöministeriön asetuksessa biosidivalmisteita ja niiden tehoaineita koskevista hakemuksista ja ilmoituksista (419/2014). Siirtymäkautena Suomessa noudatettavan kansallisen menettelyn tietovaatimukset ovat suppeammat.

 

Hakemusaineisto voi olla suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Täytetty hakemuslomake liitteineen toimitetaan Tukesiin. Valmisteen käyttöturvallisuustiedote sekä käyttöohje ja muut päällysmerkinnät tulee olla suomeksi ja ruotsiksi. Jos hakemuksesta puuttuu tietoja, on hakijan esitettävä aikataulu niiden toimittamiselle. Mikäli tietoa ei toimiteta tieteellisistä tai teknisistä syistä, tästä on liitettävä hakemukseen kirjalliset perustelut. Uudelleenhyväksymistä tulee hakea vuotta ennen voimassa olevan hyväksymisen päättymistä.

 

Käsittelymaksu

Hakemuksen käsittelystä peritään Tukesin maksuasetuksen mukainen maksu

 

Rekisteri

Tiedot hyväksytyistä kiinnittymisenestovalmisteista tallennetaan luetteloon.

 

Myyntimääräkysely

Kiinnittymisenestovalmisteen valmistajan tai maahantuojan on pyynnöstä ilmoitettava Tukesille vuosittain tiedot kemikaalin valmistus- ja maahantuontimääristä (kemikaalilaki 599/2013, 22 §). Lomake tulee täyttää 31.3. mennessä. 

Päivitetty 12.1.2018