Biosidiset torjunta-aineet siirtymäaikana

Biosidisiksi torjunta-aineiksi kutsutaan hyönteis- ja punkkimyrkkyjä sekä hyönteiskarkotteita. Uusien valmisteiden markkinoille luovuttaminen ja käyttö edellyttävät niiden hyväksymistä (kemikaalilaki 599/2013).

 

Biosidisten torjunta-aineiden mainontaa koskevat biosidivalmisteiden erityismääräykset.

 

Hyväksymismenettely

Hyväksymistä voidaan hakea sellaiselle valmisteelle, jonka sisältämä tehoaine on ilmoitettu biosiditehoaineiden arviointiohjelmaan, ja jota ei ole mainittu komission kokoamassa luettelossa kielletyistä biosiditehoaineista.

 

Biosidisten torjunta-ainevalmisteiden hyväksyminen muuttuu siirtymäajan jälkeen kaikilta osin EU-alueen yhteiseksi hyväksymismenettelyksi. Siirtymäaika kestää 31.12.2024 asti, mutta voi olla lyhyempikin päättyen siihen, kun valmisteen sisältämän tehoaineen hyväksyttävyydestä on tehty päätös biosididirektiivin tai -asetuksen mukaisesti.

 

Biosidisilla torjunta-aineilla tehtävät tuotannolliset kokeet, joista voi aiheutua päästöjä ympäristöön, edellyttävät ilmoituksen tekemistä Tukesille. Tieteelliset kokeet edellyttävät kirjanpitoa kokeen tekemisestä ja siinä käytettävistä aineista tai valmisteista.

 

Hakemus

Hyväksymishakemukseen on liitettävä tiedot valmisteesta ja sen sisältämistä tehoaineista. Tietovaatimuksista säädetään ympäristöministeriön asetuksessa 419/2014.

 

Hakemusaineisto voi olla suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Täytetty hakemuslomake sekä hakemuslomakkeen kohtien 1-3 liitteet toimitetaan Tukesille. Käyttöohje ja muut päällysmerkinnät sekä käyttöturvallisuustiedote tulee olla suomeksi ja ruotsiksi. Uudelleenhyväksymistä tulee hakea vuotta ennen voimassa olevan hyväksymisen päättymistä.

 

Käsittelymaksu

Hakemuksen käsittelystä peritään Tukesin maksuasetuksen mukainen maksu.

 

Rekisteri

Tiedot hyväksytyistä biosidisista torjunta-aineista tallennetaan rekisteriin.

 

Myyntimääräkysely

Kemikaalilain (599/2013) 22§:n mukaan biosidisen torjunta-aineen valmistajan tai maahantuojan on pyynnöstä ilmoitettava Tukesille vuosittain tiedot kemikaalin valmistus- ja maahantuontimääristä. Lomake tulee täyttää 31.3. mennessä.

Päivitetty 18.8.2017