Antikoagulantteja sisältävien jyrsijämyrkkyvalmisteiden riskinhallintatoimet

Antikoagulanttijyrsijämyrkyt on hyväksytty biosidivalmisteiksi, vaikka ne aiheuttavat riskiä muille eläimille. Jyrsijät voivat myös kehittyä resistenteiksi antikoagulanttijyrsijämyrkyille. Haittojen vähentämiseksi antikoagulanttijyrsijämyrkkyjen käytölle voidaan soveltaa kansallisia riskinhallintatoimia.

 

Tukes on määritellyt Suomessa käytettävät riskinhallintatoimet:

  • difetialonia, brodifakumia ja flokumafeenia sisältävien valmisteiden käyttö rajoitetaan vain ammattimaisille tuholaistorjujille
  • 19.9.2016 lähtien myös henkilöt, jotka ovat suorittaneet kasvinsuojelututkinnon (Laki kasvinsuojeluaineista 1563/2011) ja jotka tekevät jyrsijätorjuntaa omassa maataloustoiminnassaan), voivat käyttää difetialonia, brodifakumia ja flokumafeenia sisältäviä valmisteita
  • kuluttajat saavat käyttää vain ensimmäisen polven antikoagulantteja rottien torjuntaan ja tämän lisäksi difenakumi- ja bromadiolonivalmisteita hiirien torjuntaan
  • kuluttajatuotteet on pakattava annospusseihin tai valmiisiin syöttilaatikoihin
  • hiirien torjuntaan tarkoitettuja kuluttajatuotteita saa käyttää vain sisätiloissa

 

Tarkemmat tiedot riskinhallintatoimista (PDF)

Ohjeet hiirien ja rottien asianmukaiseen torjuntaan (PDF)

Jyrsijämyrkyt ja niiden käytön rajoitukset (Kaselin tuhoeläintorjuntapäivän luento 7.11.2014; PDF)

Jyrsijätorjunta rehu- ja elintarviketuotannossa (PDF)

 

Uuden hyväksymismenettelyn myötä myös valmisteiden myyntipäällysmerkinnät muuttuvat. 

Päivitetty 31.10.2016