Antikoagulantteja sisältävien jyrsijämyrkkyvalmisteiden riskinhallintatoimet

EU:ssa on ensihyväksytty biosidivalmisteina difetialonia ja difenakumia sisältäviä jyrsijämyrkkyvalmisteita ja myös muita antikoagulanttitehoaineita sisältävien valmisteiden hakemuksia ollaan käsittelemässä jäsenmaissa. Osalle valmisteista on haettu ja myönnetty vastavuoroinen hyväksyminen myös Suomessa. Koska antikoagulanttiset jyrsijämyrkyt aiheuttavat ympäristöriskejä, valmisteet hyväksytään vain viideksi vuodeksi ja jäsenvaltiot saavat soveltaa joitakin omia riskinhallintatoimia päätöksiä tehdessään. 

 

Tukes on määritellyt Suomessa käytettävät riskinhallintatoimet:

  • difetialonia, brodifakumia ja flokumafeenia sisältävien valmisteiden käyttö rajoitetaan vain ammattimaisille tuholaistorjujille
  • kuluttajat saavat käyttää vain ensimmäisen polven antikoagulantteja rottien torjuntaan ja tämän lisäksi difenakumi- ja bromadiolonivalmisteita hiirien torjuntaan
  • kuluttajatuotteet on pakattava annospusseihin tai valmiisiin syöttilaatikoihin
  • hiirien torjuntaan tarkoitettuja kuluttajatuotteita saa käyttää vain sisätiloissa

 

Tarkemmat tiedot riskinhallintatoimista (PDF)

Ohjeet hiirien ja rottien asianmukaiseen torjuntaan (PDF)

Jyrsijämyrkyt ja niiden käytön rajoitukset (Kaselin tuhoeläintorjuntapäivän luento 7.11.2014; PDF)

Jyrsijätorjunta rehu- ja elintarviketuotannossa (PDF)

 

Uuden hyväksymismenettelyn myötä myös valmisteiden myyntipäällysmerkinnät muuttuvat.