Biosidien käytön rajoitukset

Biosideja eli eliöntorjunta-aineita käytetään ihmisten ja eläinten terveydelle tai ihmisten toiminnoille haitallisten eliöiden torjunnassa. Biosidit ovat myrkyllisiä torjuttaville eliöille, joten ne voivat ympäristöön päästessään olla haitallisia myös muille eliöille. Tämän vuoksi biosideille on otettu käyttöön hyväksymismenettely. Hyväksymisen yhteydessä valmisteille voidaan antaa käytönrajoituksia kemikaalien aiheuttamien ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi.

 

Suomessa ennakkohyväksymismenettelyt ovat jo aiemmin kattaneet joitain biosidivalmisteryhmiä, kuten puunsuoja- ja limantorjuntakemikaalit. Näille valmisteille onkin jo asetettu käytönrajoituksia.

 

Kiinnittymisenestovalmisteiden hyväksymismenettely käynnistettiin v. 2002. Markkinoilla olevien valmisteiden ympäristö- ja terveysvaikutukset on arvioitu ja niiden käytölle on asetettu rajoituksia.

 

Muut biosidit – yhteensä 22 eri valmisteryhmää - tulevat hyväksymismenettelyn piiriin vaiheittain lähivuosien aikana.